1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Shakar!
  Det är sant att till IB gör man inträdesprov som är mycket viktigt att "klara av", d v s få tillräckligt god resultat på - för att kunna antas till IB, men de vid antagning inte får frånse från betyg från vårterminen i åk9.
  För det första, så måste man vara behörig, d v s ha godkända betyg i engelska och matematik samt i minst 12 andra grundskoleämnen (OBS! man kan få dispens från kravet att vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk - just till IB, eftersom undervisningsspråk är engelska). Sedan är det en kombination av Meritvärde (poäng från betyg i åk 9, vårterminen) och poäng som man får på inträdesprovet, som avgör vem som kommer in på IB.

  Du kan läsa om IB på http://www.gymnasieguiden.se/program/IB

  Det finns 30 skolor som i Sverige gör antagning till IB till nästa läsår. Du hittar de alla gymnasieskolor i Sverige på www.gymnasieguiden.se

  I Västra götaland finns det fem skolor som erbjuder IB och bland dem http://www.gymnasieguiden.se/gymnasium/it-gymnasiet-skovde

  Önskar dig stort lycka till med dina studier och ditt gymnasieval!
  Anna
  • Asdfghjkl Om man inte inte klarar av inträdesprovet och var några poäng ifrån att klara provet (i matte) - finns det inget man kan göra?

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga