Elev
  Fick ingen gymnasieexamen/slutbetyg på Gymnasiet och de kurser där jag fick betyg på var usla. Jag har tänkt ta examen genom upplägg av ekonomi-programmet, där syftet med examen är att konkurrera med mina betyg inför antagning till högskola och slippa högskoleprovet

  Valfria kurser (max 650p)
  Jag har redan godkänt i flera kurser från gymnasiet som direkt kan hamna under denna rubrik, men undrar dock om det möjligt att istället sätta kurser från komvux som har ett bättre betyg inom kategorin Valfria Kurser?

  Gymnasiegemensamma
  Kursen Svenska 2 är godkänd från gymnasiet men med ett svagt betyg. Låt oss säga att mitt gymnasieexamen utfärdas, är det möjligt att efter en prövning med högre betyg i denna kurs, att den högre betygsskalan registrerar i mitt gymnasieexamen, för att kunna höja det konkurrerande medelvärdet?

  Programgemensamma
  Ifall jag läst 750 kurser som faller under programgemensamma, men fått mindre bra betyg på kursen mattematik 4. Är det möjligt för mig att då läsa Mattematik 5 som rymmer under programgemensamma kurser, med anledning "att den specifika kursen behövs för att komma in på särskild eftergymnasial-skola", och efter utfärdat betyg i den kursen, ersätta den med mattematik 4 och sätta matte 4 kursen som utökad, i syfte att höja medelvärdet inom de 750p program-gemensamma kurser?
  Ifall mattematik 5 finns i programgemensamma ämnen. Är det fortfarande möjligt att meritvärde för lästa mattematik 4 och 5 när jag söker mig till en eftergymnasial utbildning som endast har matte 3 som krav?

  Övrigt
  Låt oss säga att jag min totalt lästa gymnasiekurser motsvarar 2800 poäng, där 400 p ryms i både gymnasiegemensamma, programgemensamma och valfria kurser. Har jag som elev rätt att välja vilka kurser som ska ingå inom de rubriker och plocka bort resterande 400p kurser och sätta dem som utökad,
  i syfte att höja medelvärdet av gymnasieexamen?

  Tack i förväg!

  mvh
  Malik Dain

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Malik,
  det är inte du eller vi här på FRåGA SYV utan personal på komvux som sätter ihop kurser till examensbevis. Ytterst är det upp till Rektorn på komvux, men det praktiska ansvaret kan vara delegerat till SYV på komvux (eller till biträdande rektorn).
  Det är mycket friare vilka kurser som får ingå i examensbevis från komvux (jämfört med gymnasiet). Man brukar bygga på (fylla upp) det som fattas från gymnasiet. Komvux har i uppdrag att snarast möjligt se till att du är "färdig" och får ut ditt examensbevis (och inte behöver ta hänsyn till hur högt meritvärde du får). Komvux har inte resurser att ge plats på "onödiga" kurser. Prövningsbetyg får ingå i examensbeviset, men det är svårt att hitta var man kan anmäla sig till prövningar.

  ang.kurser i matematik
  Om din högskoleutbildning kräver matematik 3 för särskild behörighet, behöver du inte ha betygen i högre kurser (matte 4 o s v). Om du har godkänt betyg i högre mattekurser får du meritpoäng för dem (men det finns också några få utb., som inte accepterar meritpoängen, t.ex HHS i Sthlm och tekniska basåret på Chalmers i Gbg).
  Max antal meritpoäng är 2,5 och du kan uppnå dem utan högre mattekurser: eng 7 ger 1.0 och moderna språk 3 och 4 ger 1.5.
   
  Om SYV-en på komvux ser att du med kort studietid (få kurser) kan få ut examensbevis, är det mycket möjligt att du inte får plats på kurser på komvux (detta p g a resursbrist). Studier på högre nivå än grundskola kan tyvärr inte garanteras. Man kan bara hoppas på att få läsa på gymnasial nivå. Att "fixa och trixa" med syfte att höja meritvärde ingår inte i den studerandes rättigheter, tyvärr. Komvux har ingen anledning att medveten försvåra för dig genom att se till att du får så lågt meritvärde som möjligt, men komvux har inte heller i uppdrag att köpa många kurser för dig ("i onödan") för att du får så högt meritvärde som möjligt. För varje kurs du får läsa är det ngn annan som inte får läsa för att platserna räcker inte till alla som vill eller behöver läsa.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga