Elev

  Hej, Fakta: Inför konkurrens vid urval med betyg är det möjligt att hamna BI gruppen om Gymnasieexamen på komvux omfattar mer än två 2/3 av lästa poäng. Fall: Elev ska uppnått 2700 gymnasiepoäng på Gymnasiet i barn och fritidsprogrammet utan att få gymnasieexamen. Eleven vill vidare läsa på komvux för att uppnå gymnasieexamen som hamnar i BI urvalsgrupp Frågor 1. Om eleven vill uppnå målet att hamna i BI grupp, innebär det att själva gymnasieexamen från komvux ska omfatta mer än 2/3 godkända kurser? (D v s 2/3 av de kurser som ingår i examen är lästa i komvux) 1.b Om fråga 1. är fel. Innebär det att mer än 2/3 ÄN alla de lästa kurspoäng i gymnasiet, ska komma från komvux. (Dvs att om 2700 gymnasiepoäng kommer från gymnasiet, skall eleven läsa 1801 gymnasiepoäng för att hamna i BI urvalet? 2. Eleven i det aktuella fallet har 2700 GP från gymnasiet inom barn och fritidsprogrammet. Om eleven läser klart en examination inom det, innebär det att mestadels av de poängen kommer att ingå från gymnasiet. Medans om en elev läser till en ny examen inom annat program, kommer inte många gymnasiepoäng hamna i det nya examen. Är detta korrekt uppfattat? Tack i förväg Hälsningar Malik Dain

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  komvux har ont om resurser och det är därför osannolikt att en person som är mycket nära examensbevis skulle kunna läsa 2 år på komvux, "bara för att" kunna "hamna" i BI-urvalet. Gymnasial utbildning är i Sverige 3-årig, och för att ha 2/3 delar lästa på komvux (eller prövningar efter gymnasiet) så tar det minst 2 år att uppnå... och sedan finns det ju ingen garanti att även med komvux-examen utan kompletteringar (då man prövas i BI-urvalet) komma in på någon utbildning. Teoretiskt sett, så behöver inte ens högsta meritvärde på 22,5 per automatik ge plats på en högskoleutbildning. Antal sökande med högsta meritvärdet kan bli fler än antal platser. Och även utlottning kan äga rum... vilket sker ibland, så det är inget mål vi kan rekommendera att man sätter - alltså att uppnå komvux-examen som inte blir en komplettering, när man är mycket nära examensbevis, är inget "bra mål" att sätta, tycker i alla fall jag. Det kommer att ta 2 år att uppnå, och inte ens säkert att det går att uppnå - pga komvux kommer prioritera den sökanden mycket lågt + det är svårt att hitta var man kan göra prövningar och varje prövning kostar pengar, man förbereder sig på sin fritid (genom självstudier) och finns ingen garanti att man får högre betyg på provningen än man redan har (man kan få lägre betyg på prövningen än man redan har, och då står det "gamla" gymnasiebetyget fast ... och så kommer man inte närmare sitt mål på komvux-examensbevis utan kompletteringar, för att prövas i BI-urvalet).
  Ännu en tanke: om man i 2 år håller på och försöker få examensbevis som inte blir en komplettering, så kanske den högskoleutbildning som man vill komma in på redan har "upphört", flyttats till andra orter eller förändras så pass mycket att man inte längre vill söka den! Utbildningsutbud förändras. Vilka utbildningar blir sökbara om 2 år, vet man idag inte.

  I Komvux-uppdrag ingår inte att se till att man har högsta möjliga meritvärde, utan komvux har i uppdrag att prioritera personer med kort tidigare utbildning, alltså de som saknar grundskolekompetens. All gymnasial utbildning ges på komvux "i andra hand", i mån av "möjlighet". Om komvux ser att en person är mycket nära examensbevis, är det extremt svårt (man ska ha stor TUR) för att komma in på "onödiga kurser". Med "onödiga" menas i detta fallet de som inte är absolut nödvändiga för att kunna få ut examensbevis. Och så fort personen kan ta ut examensbevis, kan komvux helt stoppa antagning av honom/henne på fler komvux-kurser, då man är "färdig" med gymnasiet. Sedan, att man kommer in eller inte kommer in på någon eftergymnasial utbildning, bryr sig komvux inte om, kan man kort sammanfatta. Däremot skulle personen komma på att hen vill söka till ekonomiprogrammen där matte 3 krävs och hen endast har matte 1, då är det troligt att hen kommer antas till matte 2 och sedan (om hen uppnår godkänt betyg i matte 2) även till matte 3; detta pga de kurser kommer göra personen BEHÖRIG. Är man behörig, så är komvux, "färdig" med den personen.
  Är man behörig men ej kommer in på grund av för lågt meritvärde, vill man i så fall Konkurrenskomplettera, och för det har komvux (allt som oftast) inte resurser till. Så, jag ser inte det som en framkomlig väg.
  Mina förslag är: högskoleprovet, och titta på andra yrken där det är lättare för personen att komma in på relevant eller nödvändigt utbildning.
   

  Studie- och yrkesvägledare
  • Elev : Hej Mila och tack för ditt svar. I aktuell fall har eleven i fråga vaga betyg och dessutom dålig högskolepoäng. Tanken är främst om eleven går kurserna Sva 1-3, Engelska 5-6 samt Matte 2-3 för att sedan göra högskoleprovet. Medans han ändå gör är det också bra att ha planera inför ett "kanske" ny yrkesexamen ifall det visar sig att han studerat en del på komvux redan. Men tacksam om du har möjlighet svara på fråga. Men jag håller absolut med om att eleven ska först och främst satsa på en högskoleprovet och om det visar sig att han når tillfredställande bra betyg så är tanken då att han tar examen enligt det programmet han gick på och sedan fortsätter till eftergymnasiala studier

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga