Tobias

  Hej! Jag har länge funderat på att studera filosofi. Det som har stoppat mig har varit att jag har haft svårt att se vad jag skulle göra efter en sådan utbildning. Då har det slagit mig att man kanske efter skulle utbilda sig till lärare genom en kpu. Men när man läser en kpu gäller det ju att ens tidigare studier är relevanta för det ämnen som man vill lära ut inom. Min fråga är då: Om jag exempelvis skulle vilja lära ut i samhällskunskap och filosofi på gymnasienivå, hur vet jag då att det jag tidigare läst klassas som ämnesstudier om 120 respektive 90 hp?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Tobias!
  Om man vill bli gymnasielärare i filosofi, så finns det 3 vägar att gå: • ämneslärarprogrammet • kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) • utökad behörighet i filosofi för de som redan fått ut lärarexamen och är behöriga lärare i något annat ämne eller några andra ämnen.
  Om man jämför KPU eller ämneslärarprogrammet, då är Ämneslärarprogrammet ett säkrare väg att gå. Se exempel på programmets beskrivning gu.se/studera/hitta-utbildning/filosofi

  För att bli behörig gymnasielärare i samhällskunskap som första ämne och filosofi som andra ämne läser man 120 hp i samhällskunskap och 90 hp filosofi.
  Om man vill ha filosofi som första ämne  då är det 120 hp filosofi och då bör man läsa grundkurserna i praktisk filosofi (30 hp) och teoretisk filosofi (30 hp) och ytterligare 60 hp i teoretisk eller praktisk filosofi.
  Du kan alltså antingen söka till ämneslärarprogrammet som innehåller filosofi som ett av undervisningsämnena eller läsa kurser i filosofi enligt "anvisning" ovan: alltså 30 hp (en termin på heltid) i vardera Teoretisk och Praktisk filosofi och sedan minst en termin till, fortsättningskurs i antingen teoretisk eller i praktisk filosofi och se sedan och det då går att hitta KPU för att kunna ta ut lärarexamen.
  Att ha filosofi som sitt enda undervisningsämne vill jag avråda ifrån, detta pga ämnet är i gymnasieskolan väldigt "litet", finns endast 2 små kurser á 50 poäng, som sammanlagt är lika stor som en mattekurs eller en språkkurs. Det går enligt min erfarenhet inte få heltidsjobb på gymnasiet om man endast kan/vill undervisa i filosofi.

  Om vi antar att samma väg, genom KPU, kommer att finnas även i framtiden, då kan du som främst är intresserad i filosofi, läsa 2 år, 120 hp filosofi enligt "upplägget": 30 hp teoretisk filosofi, 30 hp praktisk filosofi och sedan 60 hp på fortsättningsnivå - antingen teoretisk eller praktisk filosofi och se sedan om det finns KPU att söka till. Kommer du inte in på KPU då (KPU brukar prioritera lärare som ska bli behöriga i flera ämnen), kan du läsa 90 hp i ett annat ämne, t.ex samhällskunskap (då läser du 30 hp-kurserna som heter Samhällskunskap A, B och C eller I, II och III - helst läsa alla kurser inom samma ämne på samma lärosäte (detta för att undvika "överlappningar").
  Du kan också söka råd hos studievägledare på lärarhögskolorna, som är experter på just lärarutbildningar.
  Lycka till!

  Hänvisningar:
  Framtid.se/yrke/filosof
  skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?filosofi

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga