1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Nour!
  behörig till högskole-universitetsutbildningar som leder till yrket Fastighetsmäklare kan man bli på flera av gymnasieskolans nationella program, t.ex kan man läsa inriktning Ekonomi på EK.
  Särskild behörighet till utbildningar som leder till yrket Fastighetsmäklare, i Sverige, är (i alla fall nu, januari 2022) - Grundläggande behörighet + godkända betyg i gymnasiala kurser Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b (eller samhällskunskap 1a1+1a2). I alla högskoleförberedande svenska gymnasieprogram ingår kursen Samhällskunskap 1b som obligatorisk. Matematik 3b ingår som obligatorisk kurs i inriktning Ekonomi på Ekonomiprogrammet.
  Men man kan också läsa på ett annat program, än Ekonomi, t.ex på ett av yrkesprogram - se information om inriktningen Fastighet på VF. Det finns fördelar i att på gymnasiet läsa ett yrkesprogram, men det är inte säkert att man direkt på gymnasiet blir behörig till en viss högskole-universitetsutbildning (man kan behöva komplettera efter gymnasiet). I programplanen för VF ser man att endast samhällskunskap 1a1 och matematik 1a ingår som obligatoriska kurser. Matematik 2a får läsas som programfördjupning. Förhoppningsvis kan man även läsa samhällskunskap 1a2 och matematik 3b - t.ex inom Individuellt val. Kurser för grundläggande behörighet (svenska 2,3 och engelska 6) har alla elever på alla yrkesprogram rätt att läsa, men de måste säga till om det på sin gymnasieskola. Ofta får eleverna på yrkesprogram en fråga under årskurs 1 om de under årskurserna 2 och 3 vill läsa kurser för grundläggande behörighet och de som vill det brukar läsa svenska 2 under årskurs 2 och svenska 3 under årskurs 3. Engelska 6 kan läsas under årskurs 2 eller 3 eller i långsam takt under båda årskurserna (olika på olika gymnasieskolor).
  Hur lång tid kan kompletteringar ta?
  Om en elev läser ett yrkesprogram och inte använder sig av sin rätt att läsa svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6 och inte läser mer matematik än det som ingår som en obligatorisk kurs (matematik 1a) och inte läser samhällskunskap 1a2, utan endast samhällskunskap 1a1, då behöver hen inför högskoleutbildning till fastighetsmäklare komplettera med 550 gymnasiala poäng; på heltid läser man det på 27,5 veckor. Läser eleven svenska 2,3 och eng6 och får godkända betyg i de kurserna, då återstår komplettering med 250 gymnasiala poäng (matematik 2 och 3 + samhällskunskap 1a2) - det läser man på heltid på 12,5 veckor.
  Fördelar i att läsa på yrkesprogram:
  - eleven lär sig ett eller flera yrken; Exempel på yrken som eleverna lär sig på inriktningen fastighet är fastighetstekniker, fastighetsförvaltare eller fastighetsskötare. Man kan börja jobba direkt efter gymnasiet och fortsätta läsa senare, kanske om ett eller om några år. Man skaffar sig arbetslivserfarenhet och vet inför högskolestudier mycket bättre vad det är man egentligen vill och mellan årskurserna på högskole-universitetsutbildningar kan man sommarjobba inom sina yrken, som man har lärt sig på gymnasiets yrkesprogram;
  - eleven kan ev kunna läsa som lärling (då läser hen yrkeskurserna på arbetsplatserna och har rätt till lärlingsersättning från CSN); på så sätt kommer man tidigare i kontakt med arbetslivet.
  - även om man inte läser som lärling utan läser "klassisk variant"/skolförlagd utbildning, så ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande, en sort praktik) i alla yrkesprogram.
  Hänvisningar/lästips
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/VF/fastighet
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/EK/ekonomi
  framtid.se/yrke/fastighetsmaklare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga