1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Lukas!

  Enligt siffrorna man ser i sammanställningen goteborgsregionen.se/download/18.2d59dda7172e91e2c23eb2d/1593084296878/2020%20Antagningspo%C3%A4ng%20och%20medelv%C3%A4rde.pdf
  gällde följande vid antagning till Hvitfeldtska gymnasiets Ekonomiprogrammet (år 2020) - de som hade fler än 275.50 betygspoäng (och även minst en elev som hade exakt 275.50 betygspoäng) från sitt Slutbetyg från gymnasiet, kom in vid den slutliga antagningen.

  • lukas : Vad gäller vid reservantagning? Går dem efter meriter då?, När börjar man på skolan om man kommer in på reservantagningen. Börjar man på skolan efter terminstart?
  • Anna : Reservantagning kan endast göras om någon som är Antagen tackar Nej till sin plats. Om ingen tackar Nej, kan ingen elev tas in från reservkön. Om man kommer in från Reservkön innan terminsstart, börjar man första dagen (när läsåret på skolan börjar). Om man kommer in senare, börjar man så fort som möjligt. Som längst brukar man kunna komma in upp till 4 veckor efter terminsstart, men rektor på skolan kan både förkorta och förlänga den tiden, alltså kan rektor säga att 3 veckor efter skolan började tas ingen in, oavsett om ledig plats uppstår eller inte.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga