Oscar enkvist

  Hej! Jag går just nu i åk 8 och har börjat tänka på gymnasievalet. Jag har klarat av all matematik i grundskolan och har kommit fram till 3c i gymnasiematten själv. Jag har hört att man på natur har rätt att "tänta av" kurser, och sedan inte behöva gå på lektionerna till kursen. Eftersom jag har kommit långt i matematiken es detta som mycket attraktivt och jag undrar om IB linjen har något liknande system? Det sista jag vill är att sitta på långa matematiklektioner om saker som jag redan vet, och som jag kunnat spendera på annat. Jag satsar på att komma in på ett internationellt universitet som MIT eller Oxford i framtiden, och därför verkar IB linjen bra, men om jag tvingas gå på lektioner om saker jag redan vet är frågan vilken linje som passar bäst för mitt mål kring internationella universitet? Vad borde jag välja?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det finns inte några rättigheter för gymnasieelever att tenta av kurserna som ingår i deras utbildning, på förhand. Men vissa grundskolor erbjuder (tyvärr, kan man säga) att sätta betyg i gymnasiala kurser (vilket de egentligen inte får göra, men de kommer runt det genom att anlita gymnasielärare ...) och de eleverna som när de börjar på gymnasiet har betygen i gymnasiala kurser, t.ex i matematik 1c, 2c och 3c, behöver inte läsa de kurserna på nytt, men då läser de eleverna på deltid (som är mindre än heltid) och med det saknar rätt till studiehjälpen från CSN (för att endast heltidsstudier ber gymnasieelever rätt till studiehjälpen/studiebidraget). 
  Rekommendationen är att lärarna utmanar eleverna "inom" de kurserna som eleverna läser. Och detta gäller både för grund- och gymnasieskolorna. Alltså, om du redan kan innehåll i en viss kurs som du läste på egen hand och skulle kunna få A-betyg i kursen redan när kursen börjar, då bör läraren utmana dig genom att ge dig uppgifter som går på bredden och på djupet, så att du kan lära dig ännu mer. Det säger i alla fall de experter som vi har varit i kontakt med.
  Vad jag förstår av din fråga är att du är mycket duktig i ämnet matematik. Titta i så fall på möjlighet att söka till utbildning Matte-spets. Tyvärr finns den på endast några få gymnasieskolor. Men det är riksrekrytering till de utbildningarna, så att eleverna från hela Sverige söker och antas på samma villkor. Vilka gymnasieskolor som erbjuder Matematik-spets? Jo, enligt de uppgifter jag har, så erbjuds Spetsutbildning inom Matematik på följande skolorna:
  Matematikprogrammet på Polemskolan i Lund
  Matematik – spets på Luleå gymnasieskola
  Spetsutbildning i matematik – Leonardo på Ehrensvärdska
  Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets på Hvitfeldtska 
  Matematikgymnasiet på Danderyds gymnasium.

  Har du planer på att efter gymnasiet läsa utomlands, då är IB-programmet ett bra alternativ. En av fördelarna är att undervisning på IB bedrivs på engelska. Och då finns det även den utmaningen för dig att ... även om du redan kan innehåll i Matte 1c och 2c och kanske t o m i matte 3c-kursen, då får du läsa de kurserna på engelska (du blir på så sätt trygg i alla begrepp och förklaringar på engelska, vilket är en stor fördel i fall du senare, efter gymnasiet, ska läsa på engelska). 

  Du går nu i årskurs 8 och kommer söka till gymnasiet till hösten 2024 och utbud kan tills dess förändras. Man vet inte med säkerhet vilka gymnasiala utbildningar som kommer erbjudas på olika gymnasieskolor längre fram. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga