Belle år

  Abc

  • Mikael Angående orientering så är just det inte obligatoriskt i idrottsämnet, utan det skall vara en aktivitet i naturmiljö, så det kan vara någon annan aktivitet.
  • Saga Vad "Orientering" är kan man ha olika åsikter om, d.v.s. kunna läsa en karta, förstå begrepp - är också på sätt och vis "orientering", men om man sen måste genomföra en Praktisk orientering (springa ute med karta och kompass) än en annan sak och det är upp till varje enskild Idrottslärare att bestämma.
  • SYV-besökare Orientering finns varken som centralt innehåll eller kunskapskrav i kursen idrott och hälsa 1. Så nej, det är inte obligatoriskt.

  5 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Belle,

  en kurs är obligatorisk på alla nationella svenska gymnasieprogram.
  Du får gärna gå in på skolverkets hemsida och läsa om den kursen.
  Den exakta innehållet och de obligatoriska och valbara delmoment i kursen är det idrottslärare som känner till. Vissa "moment" måste tolkas och de kan tolkas lite olika av olika lärare.
  Eftersom kursen är obligatorisk - kan man inte skippa den. Och det är kanske inte någon mening att oroa sig på förhand, utan mitt råd till dig blir "Go with the flow" (ta det som det kommer). Gör ditt bästa i alla kurser på gymnasiet, inklusive idrott och hälsa 1-kursen och Lycka till med dina studier!
  Vänligen
  Julia syv

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Belle, jag fick nu svar från Rektor på Perstorps gymnasium >>>- var god läs nedan:

  "I kursplanen för Idrott 1 står:
  Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
  Och
  Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
   
  Detta är utdrag ur kunskapskraven. När det gäller första meningen så tror jag att flera idrottslärare, åtminstone vår, försöker variera sina lektioner och då blir orientering ett inslag.
  I den andra meningen framgår ganska tydligt att ett moment i Idrott 1 bör ha med aktiviteter i naturmiljöer att göra och då kan orientering vara ett alternativ.
   
  MEN det står ingenstans att det måste vara orientering, det bestämmer varje idrottslärare själv. På Perstorp Gymnasium tror jag dock att man en gång i kursen prövar på momentet Orientering."

   

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Svaret vi fick från >>Munkagårdsgymnasiet i Tvååker är att ..."vi kommer att använda oss av kartor och att ”hitta rätt” men det kan nog inte kallas orientering i generell bemärkelse. Vi jobbar alltid i grupp och man blir aldrig ”ensam” ute i skogen ☺. "

  Rektor på en gymnasieskola svarar så här:

  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Rörelse till musik samt dans.
  Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Metoder och redskap för friluftsliv.
  Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Spänningsreglering och mental träning.
  Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
   Huruvida orientering är obligatorisk är en fråga man får diskutera med aktuella lärare eftersom det är idrottslärarna som är bäst lämpade att tolka kursplaner och kunskapskrav för denna kurs.

  Hej igen, nu fick vi svar även från Dille gård >>- var god läs nedan:

       "Vi på Dille Gård arbetar (inte bara i kursen Idrott och hälsa 1) en hel del med karta, kompass och gps i många olika sammanhang för att upptäcka omvärlden och för att skapa intresse, förståelse och inspiration kring vistelse på nya platser. Om man kallar det orientering så är svaret absolut ja på frågan om det ingår i undervisningen. Om man kopplar ihop orientering med tävling, terränglöpning i skogen, svett och gegga upp till ljumskarna så är det knappast förekommande i undervisningen hos oss. Dock kommer vi under Idrott och hälsa 1 att använda karta och kompass i skogen obligatoriskt men utan tävlingslika former."

  Vi fick också svar från Polhemskolan >>, var god läs nedan:

  Hittills har alla lärare på Polhemskolan jobbat med orientering i någon form, men då i form av stadsorientering eftersom vi inte har praktiska möjligheter att bege oss till skogsområden.

  Till hösten kommer vi sannolikt att släppa det lite mer fritt för varje lärare att välja om momentet ska ingå som betygsgrundande examination. Jag tror dock att det kommer att finnas med i undervisningen hos de flesta.

  Eleven bör ha klart för sig att just orientering inte är ett eget kunskapskrav på gymnasiet utan en liten del av många andra praktiska delar. Detta skiljer sig en hel del från grundskolan där orientering väger mycket tungt och där man ofta jobbar länge med det. Vi hinner oftast inte ha mer än max 4 pass stadsorientering.

  Med vänlig hälsning
  Polhemskolan

  Svar från Nynäshamns gymnasium>>, var god läs nedan:

  "På Nynäshamns gymnasium har vi orientering och det brukar vara en del som har till en början motstånd till det momentet.
  Men när vi har haft intro och börjat i närområdet så brukar det inte innebära några problem.
  Jag har snarare den uppfattningen att många har blivit omvända och tycker efter ett tag att det är ganska skoj."
   

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Här kommer svar från idrottslärarna på Jensen i Göteborg>>>:
  "Hej!
  Eleverna får orientera till varje idrottslektion eftersom vi är på olika ställen. Så då använder dom mobilen för att orientera sig fram.
  I teorin går vi igenom karta och kompass, lär oss karttecken samt ta ut kompassriktning. 
  Sedan har vi kört stadsorienteting med övningar."

  Men vi önskar att du inte låter denna fråga styra ditt gymnasieval, känns vanskligt att göra sitt gymnasieval utifrån att man vill slippa orienteringen.

  hej igen, ännu ett svar från en person som är bra insatt i den aktuella problematiken; var god läs nedan:

  Kursplanen nämner inte orientering specifikt i betygskriterierna men betonar deltagande i en bredd av aktiviteter (varav orientering brukar räknas som en). När det gäller friluftsliv ska man kunna visa att man kan hantera olika redskap (som t ex karta och kompass).
   
  Det är vanligt att det inom idrott och hälsa 1 på gymnasiet genomförs orientering/orienteringsövningar någon/några gånger per termin och om man inte deltar, leder det till bristande närvaro och svårigheter att visa att man behärskar t ex kartläsning.
   
  Med vänlig hälsning

  L.

  SYV-besökare Syv SYV

  Nej, orientering är inte ett kunskapskrav. Däremot är "Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation" ett centralt innehåll.  Där ingår orientering om den undervisande lärare bestämmer sig för det.

  Det vore bra för dig att öva på orientering. Det är ju, faktiskt, bra att kunna i verkliga livet. Skönt för dig är att eftersom det inte är ett kunskapskrav, riskerar du inte underkänt på kursen, hur illa det än är ställt med just den förmågan.
  :)

  Frågor och svar

  • Mohammad Mamoon 16 år

   Hur kommer jag in i gymnasiet ?

   Hej ! Jag heter Mamoon Omar. Jag vill komma in på gymnaiset men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag blev tipsat av en vän att kolla er sida. Jag är född 2006 och är 16 år gammal. Jag gick på Sofielundsskolan i Malmö, Jag läste mitt sista läsår i nian i cirka 3 månader och var glad...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Stoffe 20 år

   Läkarprogrammet efter samhäll?

   Hej Jag har tog studenten redan förra året och har bestämt mig att ta en paus från plugg några år. Jag gick samhällsvetenskap programmet inriktning beteende. Jag läste bara matte 1b och 2b för jag var rätt säker på vad jag ville...

   Julia SYV: Hej Stoffe,naturvetenskapliga basår på olika lärosäten i Sverige kan kräva lite olika förkunskaper, t.ex räcker det med matte 2 för särskild behörighet till... Läs hela svaret
  • A 24 år

   Måste man komplettera sin utländska utbildning för erhållande av jobb?

   En vän till mig har bort i Sverige i tre år och studerar grundskolesvenska. Hon kommer från Belarus och studerade på yrkesgymnasiet i tre år samt universitetet i 4 år. Hennes specialitet är kemiskt ingenjörskap. Hon har jobbat som...

   Julia SYV: Hej A!jag undrar om din vän fick sin utländska utbildningen bedömd av UHR, universitets- och högskolerådet? om inte - se information på... Läs hela svaret
  • Alva 20 år

   hur utbildar man sig till polisfotograf?

   Jag undrar hur man bär sig åt för att bli en utbildad polisfotograf. Har läst på flertalet hemsidor att det sker internt men inte hur man skall gå tillväga. Dvs. Var man söker, vad man behöver för att ta sig in, vad man får lära sig under utbildningen m.m.

   Julia SYV: Hej Alva,det vi vet om yrket Polisfotograf berättar vi om i presentationen av yrket: Framtid.se/yrke/polisfotograf och vad gäller bli utbildad, då gäller det först att bli anställd... Läs hela svaret
  • Jennifer 19 år

   Hur blir jag djursskötare?

   Hej! jag gick linjen vård och omsorg i 3 år och är nu färdig utbildad undersköterska, jag är och har alltid varit intresserad av djur men kände att natur linjen va för svår för mig, men nu är jag mer än redo och vill plugga till djurskötare, men jag har absolut ingen aning om hur jag gör, vad...

   Anna SYV: Hej Jennifer!för att kunna svara vilken utbildning du behöver skaffa dig, behöver jag veta exakt vilket yrke du vill utbilda dig till - är det Djurvårdare/djurskötare och i så fall inom... Läs hela svaret
  • Hajir 20 år

   Byta utbildning?

   Hej! Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?

   Anna SYV: Hej Hajir!Din fråga är kort och innehåller alldeles för lite information. Den lyder: " Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?". Eftersom du skriver... Läs hela svaret
  • Julia 22 år

   Kan jag få stöd för att komma tillbaka efter ett studieuppehåll?

   Hej! Jag har varit tvungen att ta studieuppehåll då jag inte klarade av en spärrtenta. Under uppehållet fick jag en ADHD diagnos. Jag har försökt komma tillbaka genom att skriva omtenta men har inte lyckats.

   Jag undrar om det finns något stöd...

   Anna SYV: Hej Julia,du har rätt: under sommaren brukar det ta lång tid att få svar från lärosätena pga semestrar. Se om du kan komma i kontakt med kuratorn på ditt... Läs hela svaret
  • Maja 16 år

   Hur stor sannolikhet är det att jag kommer in som reserv?

   Hej! Jag hamnade på reservlistan till mitt förstahandsval i gymnasieantagningen. Jag hade 277.5 i merit och lägsta var 287.5 och jag hamnade på reservplats nummer 6. Linjen har 160 platser, men är stans "trendigaste skola" om man kan säga så. Det är även natur på den mest prestigefyllda skolan...

   Mikael SYV: Hej Maja! Håll hoppet uppe men ställ dig samtidigt in på att du kanske kommer att börja på den skolan där du nu är antagen. Att komma in från reserv kan man... Läs hela svaret
  • Alex 16 år

   Hur ställer jag mig på reservplats?

   Hej! Jag kom inte in på mitt förstahandsval, men jag är helt behörig till det. Hur gör jag för att komma på reservplats innan det är försent? Behöver jag även säga "ja" till den plats som jag inte vill ha?

   Anna SYV: Hej Alex,olika gymnasieantagningskanslier (i olika delar av Sverige) kan göra på lite olika sätt. Oftast ställs behöriga elever automatiskt i reservkön till sina högre prioriterade... Läs hela svaret
  • Leo 16 år

   Kom inte in på förstahandsval och vill inte gå på dem under?

   Så jag var rätt säker på att jag skulle komma in på första valt som var teknikprogrammet, men det gjorde jag inte det blev 272.5 i gräns och jag har 270, så nu kommer jag inte gå på teknikprogrammet men vill ju göra det så undrar om detta går och lösa hade ju kommit in på de flesta andra teknik...

   Anna SYV: Hej Leo,om du är behörig sökande, så borde du få en RESERVplats (köplats på reservlistan), fick du den? Det var ju synd att du inte sökte Teknikprogrammet... Läs hela svaret
  • V 16 år

   Hur stor chans är det att jag kommer in på det programmet jag vill gå?

   Vill så gärna komma in på mitt första hands val, och jag ångrar mig helt och hållet om vilken ordning jag valt dem andra valen då jag egentligen inte ville gå på dem, utan jag la bara till dem ifall. Men är reserv nr 6 till teater...

   SYV-besökare Syv: Hej V!Jag vill "spinna vidare" på Annas förslag (se svar från SYV Anna) om att utöva (syssla med) teater på fritiden. Det kan du göra även... Läs hela svaret
  • I 23 år

   Vilken skola ska jag välja?

   Hej! Jag har nyligen blivit antagen till utbildningen Redovisningsekonom på två olika skolor och vet nu inte vilken av skolorna jag ska välja. Skolorna jag har blivit antagna till är TUC och Stockholm School of Business. Utbildningen via TUC är på 430 yh -...

   Julia SYV: Hej I!Vad jag kan se erbjuder Stockholm School of Business yrkeshögskoleutbildningar till Redovisningskonsult.TUC erbjuder yh-utbildningar till Redovisningsekonom. En yrkeshögskoleutbildning som är 20yh... Läs hela svaret
  • Linn 21 år

   Lärare åk 4-6 eller f-3?

   Hej! Till hösten så har jag sökt till universitet. Efter mycket om och men så valde jag att ha grundlärare åk 4-6 som förstahandsval och grundlärare f-3 som andrahandsval. Jag har princip alltid vetat att jag vill jobba med barn på något...

   Anna SYV: Hej Linn!det finns många olika läraryrken. F-3 lärare jobbar med barn från förskoleklass och t o m år3 i grundskolan (men ibland kan man även få behörighet att undervisa i något... Läs hela svaret
  • Hanna 18 år

   Gymnasiearbete om person?

   Hej! Kan man skriva sitt gymnaisearbete om en känd person och utifrån egna reflektioner skriva om hur den t.ex. förändrade världen?

   Julia SYV: Hej Hanna,ställ den frågan till din handledare för gymnasiearbete. Eleven väljer temat och frågeställningar inom kursen GA, gymnasiearbete, 100poäng, i samråd med sin handledare. Eleven... Läs hela svaret
  • Marie 61 år

   särskild behörighet matematik?

   Hej! Jag tänker söka till en högskoleutbildning som kräver ma3 i den särskilda behörigheten. Just nu är jag elev på TE vid ungdomsgymnasiet. Vad händer om jag får ett godkänt betyg i ma3 men betyget F i ma1 och ma2?

   Julia SYV: Hej Marie,utan godkänt betyg i matematik 1 (1a eller 1b eller 1c) går inte att få ut examensbevis från gymnasiet eller från komvux och då kommer du sakna grundläggande behörighet... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga