Belle

  Abc

  • Mikael : Angående orientering så är just det inte obligatoriskt i idrottsämnet, utan det skall vara en aktivitet i naturmiljö, så det kan vara någon annan aktivitet.
  • Saga : Vad "Orientering" är kan man ha olika åsikter om, d.v.s. kunna läsa en karta, förstå begrepp - är också på sätt och vis "orientering", men om man sen måste genomföra en Praktisk orientering (springa ute med karta och kompass) än en annan sak och det är upp till varje enskild Idrottslärare att bestämma.
  • SYV-besökare : Orientering finns varken som centralt innehåll eller kunskapskrav i kursen idrott och hälsa 1. Så nej, det är inte obligatoriskt.

  5 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Belle,

  en kurs är obligatorisk på alla nationella svenska gymnasieprogram.
  Du får gärna gå in på skolverkets hemsida och läsa om den kursen.
  Den exakta innehållet och de obligatoriska och valbara delmoment i kursen är det idrottslärare som känner till. Vissa "moment" måste tolkas och de kan tolkas lite olika av olika lärare.
  Eftersom kursen är obligatorisk - kan man inte skippa den. Och det är kanske inte någon mening att oroa sig på förhand, utan mitt råd till dig blir "Go with the flow" (ta det som det kommer). Gör ditt bästa i alla kurser på gymnasiet, inklusive idrott och hälsa 1-kursen och Lycka till med dina studier!
  Vänligen
  Julia syv

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Belle, jag fick nu svar från Rektor på Perstorps gymnasium >>>- var god läs nedan:

  "I kursplanen för Idrott 1 står:
  Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
  Och
  Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
   
  Detta är utdrag ur kunskapskraven. När det gäller första meningen så tror jag att flera idrottslärare, åtminstone vår, försöker variera sina lektioner och då blir orientering ett inslag.
  I den andra meningen framgår ganska tydligt att ett moment i Idrott 1 bör ha med aktiviteter i naturmiljöer att göra och då kan orientering vara ett alternativ.
   
  MEN det står ingenstans att det måste vara orientering, det bestämmer varje idrottslärare själv. På Perstorp Gymnasium tror jag dock att man en gång i kursen prövar på momentet Orientering."

   

  Studie- och yrkesvägledare
  Mikael SYV på FrågaSYV

  Svaret vi fick från >>Munkagårdsgymnasiet i Tvååker är att ..."vi kommer att använda oss av kartor och att ”hitta rätt” men det kan nog inte kallas orientering i generell bemärkelse. Vi jobbar alltid i grupp och man blir aldrig ”ensam” ute i skogen ☺. "

  Rektor på en gymnasieskola svarar så här:

  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Rörelse till musik samt dans.
  Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Metoder och redskap för friluftsliv.
  Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Spänningsreglering och mental träning.
  Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
   Huruvida orientering är obligatorisk är en fråga man får diskutera med aktuella lärare eftersom det är idrottslärarna som är bäst lämpade att tolka kursplaner och kunskapskrav för denna kurs.

  Hej igen, nu fick vi svar även från Dille gård >>- var god läs nedan:

       "Vi på Dille Gård arbetar (inte bara i kursen Idrott och hälsa 1) en hel del med karta, kompass och gps i många olika sammanhang för att upptäcka omvärlden och för att skapa intresse, förståelse och inspiration kring vistelse på nya platser. Om man kallar det orientering så är svaret absolut ja på frågan om det ingår i undervisningen. Om man kopplar ihop orientering med tävling, terränglöpning i skogen, svett och gegga upp till ljumskarna så är det knappast förekommande i undervisningen hos oss. Dock kommer vi under Idrott och hälsa 1 att använda karta och kompass i skogen obligatoriskt men utan tävlingslika former."

  Vi fick också svar från Polhemskolan >>, var god läs nedan:

  Hittills har alla lärare på Polhemskolan jobbat med orientering i någon form, men då i form av stadsorientering eftersom vi inte har praktiska möjligheter att bege oss till skogsområden.

  Till hösten kommer vi sannolikt att släppa det lite mer fritt för varje lärare att välja om momentet ska ingå som betygsgrundande examination. Jag tror dock att det kommer att finnas med i undervisningen hos de flesta.

  Eleven bör ha klart för sig att just orientering inte är ett eget kunskapskrav på gymnasiet utan en liten del av många andra praktiska delar. Detta skiljer sig en hel del från grundskolan där orientering väger mycket tungt och där man ofta jobbar länge med det. Vi hinner oftast inte ha mer än max 4 pass stadsorientering.

  Med vänlig hälsning
  Polhemskolan

  Svar från Nynäshamns gymnasium>>, var god läs nedan:

  "På Nynäshamns gymnasium har vi orientering och det brukar vara en del som har till en början motstånd till det momentet.
  Men när vi har haft intro och börjat i närområdet så brukar det inte innebära några problem.
  Jag har snarare den uppfattningen att många har blivit omvända och tycker efter ett tag att det är ganska skoj."
   

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Här kommer svar från idrottslärarna på Jensen i Göteborg>>>:
  "Hej!
  Eleverna får orientera till varje idrottslektion eftersom vi är på olika ställen. Så då använder dom mobilen för att orientera sig fram.
  I teorin går vi igenom karta och kompass, lär oss karttecken samt ta ut kompassriktning. 
  Sedan har vi kört stadsorienteting med övningar."

  Men vi önskar att du inte låter denna fråga styra ditt gymnasieval, känns vanskligt att göra sitt gymnasieval utifrån att man vill slippa orienteringen.

  Liselotte

  hej igen, ännu ett svar från en person som är bra insatt i den aktuella problematiken; var god läs nedan:

  Kursplanen nämner inte orientering specifikt i betygskriterierna men betonar deltagande i en bredd av aktiviteter (varav orientering brukar räknas som en). När det gäller friluftsliv ska man kunna visa att man kan hantera olika redskap (som t ex karta och kompass).
   
  Det är vanligt att det inom idrott och hälsa 1 på gymnasiet genomförs orientering/orienteringsövningar någon/några gånger per termin och om man inte deltar, leder det till bristande närvaro och svårigheter att visa att man behärskar t ex kartläsning.
   
  Med vänlig hälsning

  L.

  SYV-besökare SYV

  Nej, orientering är inte ett kunskapskrav. Däremot är "Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation" ett centralt innehåll.  Där ingår orientering om den undervisande lärare bestämmer sig för det.

  Det vore bra för dig att öva på orientering. Det är ju, faktiskt, bra att kunna i verkliga livet. Skönt för dig är att eftersom det inte är ett kunskapskrav, riskerar du inte underkänt på kursen, hur illa det än är ställt med just den förmågan.
  :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga