Nelly 27 år

  Hej! Jag vill bli idrottslärare i de yngre åldrarna, helst grundskolans årskurs 1-3. Jag hittar endast utbildningar mot idrottslärare för gymnasiet. Finns det någon sådan utbildning som jag söker? Vart i sådana fall?

  • SYV-besökare

   Jag skulle råda dig fråga på gymnastik- och idrottshögskola (GIH) eller studievägledare på grundlärarprogrammen som utbildar lärare F-3 (från förskoleklass till år3 på grundskolan). Även Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer borde kunna svara: utfärdar de legitimationer för idrottslärare för grundskolans tidigare år eller om det är "grundlärare" som bl.a får undervisa i idrott också?

  • Daniel Svar från Malmö Universitet: om man redan har Lärarexamen, kan man försöka hitta fristående kurser som t.ex https://edu.mau.se/sv/course/if169f - för att utöka sin lärarbehörighet.
  • SYV-besökare Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder lärarutbildning i ämnet idrott: https://gih.se/kurswebb/program-och-kurser/amneslararprogrammet-mot-gymnasieskolan Vänliga hälsningar
  • Anna

   Du kan också kontakta Studentservice Uppsala universitet  [email protected]  Box 256, 751 05 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 Telefon: 018-471 4710

  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Nelly,
  vi fick nu svar från Högskolan i Kristianstad; var god läs nedan:

     Hej!
  På Högskolan Kristianstad kan man utbilda sig till grundlärare i åk 4-6 med tillvalet idrott. Då är man behörig att undervisa i idrott och hälsa i åk 1-6. Samma behörighet kan man få genom att utbilda sig till grundlärare med inriktning mot fritidshemmet, och tillvalet idrott och hälsa.

  Vänligen
  Programområdesansvarig Grundlärarutbildning med inriktning mot F – 3 samt 4 – 6

  *** *** ***

  Det finns olika lärarutbildningar för att bli lärare i grundskolan.

   

  Antingen utbildar man sig till grundlärare i fritidshemmet, då blir man behörig att undervisa årskurs 1- 6 i idrott och hälsa.https://www.hkr.se/program/grundlararefritidshem

   

  Eller läser man till grundlärare årskurs 4-6, där man också läser 30hp idrott och blir då behörig att undervisa i idrott i årskurs 1-6. Observera dock att man på denna utbildning också läser matematik, engelska och svenska för att kunna undervisa i dessa också.https://www.hkr.se/program/larare-grundskola

   

  Titta gärna på länkarna, ovan, på våra program, så ser du innehållet.

   

   

  Med vänliga hälsningar

  Studie- och karriärvägledare/Study- and Career Counselor

  Högskolan Kristianstad/Kristianstad University

  Fakulteten för lärarutbildning/Faculty of Education

  Fakulteten för lärarutbildning/Faculty of Education Högskolan Kristianstad/Kristianstad university

  hej igen, vi fick idag svar från Skolverket, som lyder:

  Skolverket utfärdar legitimation utifrån sökandes behörighetsgivande lärarexamen. Vi kan däremot inte svara på specifika frågor om vilka kurser eller vilken utbildning man behöver läsa för att få en viss behörighet/examen. Lärosätena har examensrätt och utfärdar examen utifrån Högskoleförordningen, som anger vad som krävs för en viss typ av examen. När det kommer till specifika kurser eller utbildningar så är det därför ett lärosäte som har examensrätt i det ämnet som kan svara på vilka specifika kurser som krävs för en viss examen.

  Hej igen, svar från Linköpings Universitet, läs nedan:

  Hej
  Du kan ansöka till grundlärarprogrammet fritidshem
  och som praktiskt- estetiskt ämne väljer du idrott 30 hp.
  Du blir då behörig att undervisa i idrott årskurs 1-6.
  https://liu.se/utbildning/program/l1fri
   

  Hejsan, läs nedan svar från Malmö universitet:

  Hej,

  När du utbildar dig till ämneslärare i idrott för årskurs 7-9 blir du även behörig att undervisa i idrott för grundskolans årskurs 1-6.

  Med vänlig hälsning
  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE
  MALMÖ UNIVERSITET
  Fakulteten för lärande och samhälle
  Fakultetsverksamhetsstöd

  Och så svar från Karlstads Universitet:

  Hej,
  Tyvärr kan en inte aktivt läsa till idrottslärare mot de åldrarna som jag tolkar det (och inte heller vid Karlstads universitet). Vi erbjuder dock ämneslärarprogrammet mot årskurs 7-9 och mot gymnasiet, där en kan få ut en ämneslärarexamen i idrott (och ett annat ämne). Skolverket ger i dagsläget behörighet att undervisa i hela grundskolan utifrån en sådan examen (men vi har inget program att läsa som direkt är inriktat på idrott mot de lägre åldrarna).

  För mer info se Högskoleförordningen samt Skolverkets info gällande behörighet.

  Med vänliga hälsningar
  Studie- och karriärvägledare lärarutbildningen

  Karlstads universitet

  Avdelningen för utbildningsstöd 651 88 Karlstad
  Telefon 054-700 12 12, Telefontid mån-fre kl 11-12
  KAU.SE

  • SYV-besökare

   Idrott ingår inte som ämne i den examina som grundlärare F-3 tar. Det betyder att idrott inte ingår som utbildningsämne i utbildningen för grundkskolelärare åk F-3, vilket man kan tycka är lite märkligt. Utbildningen bygger på det som anges i Högskoleförordningen. För de som läser ingång åk 4-6 ingår 30hp valbart ämne varav idrott då ges vid vissa lärarutbildningar, inte alla.

  Vägledare Anonym SYV

  Hej,

  Vi har ingen renodlad idrottslärarutbildning på Mittuniversitetet men i vår Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem så läser våra studenter ett praktiskt/estetiskt ämne på 30hp, de väljer mellan bild eller idrott och hälsa. De blir behöriga att undervisa i det ämnet för åk 1-6.

  Som jag förstår behörighetsreglerna så blir de som läser till ämneslärare för åk 7-9 med ämnet idrott och hälsa behöriga även för åk 1-6. De som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i åk 4-6 blir behöriga i åk 1-6 i eventuella praktiskt/estetiska ämnen som de läst, exempelvis idrott och hälsa.

  För mer info ta kontakt med Skolverket.

  Med vänlig hälsning
  MITTUNIVERSITETET
  Fakulteten för humanvetenskap

   

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej. Vi fick svar från Linnéuniversitetet; var god läs det nedan:

  Hämtat från behörighetsförordningen:

  Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1-3 i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd eller moderna språk är, utöver vad som följer av 3 eller 3 a §, den som har avlagt
     1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i fritidshem,
     2. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6,
     3. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9,
     4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i fritidshem och minst en årskurs i grundskolan,
     5. en äldre examen än som avses i 2 eller 3 och som är avsedd för arbete i minst en av årskurserna 4-9 i grundskolan, eller
     6. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1, 2 eller 3.

  En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i något eller några av de ämnen som anges där och som omfattas av lärarens utbildning. Förordning (2011:1596).

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2011326-om-behorighet-och_sfs-2011-326

  För ytterligare frågor, ring lärarutbildningens studievägledare som kan förklara detta mer ingående.

  Hälsningar

  ____________________________

  Studie- och yrkesvägledare på Linnéuniversitetet, Kansliet för lärarutbildning

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej igen, svar från Örebro Universitet, nedan:

  Hej!
  Vid Örebro universitet kan du utbilda dig till ämneslärare mot gymnasiet i idrott och hälsa samt ett annat ämne. Det som är specifikt för dessa lärare är att de blir behöriga i ämnet idrott och hälsa från årskurs 1 tom gymnasiet.
  Jag känner inte till att något lärosäte utbildar specifikt mot idrott och hälsa för de lägre årskurserna men det kan finnas.

  Hälsningar
  Studievägledare, Lärarutbildningens kansli, Långhuset 1 tr, 701 82 Örebro

  Och ännu ett svar - från Jönköpings Universitet:

  Mitt förslag är att titta på utbildning mot "grundlärare fritidshem" eftersom man där får välja mellan att specialisera sig inom; idrott/bild/musik. Man är då behörig att få undervisa i åk1-6.

  Vänliga hälsningar/Best regards                               
  Studievägledare/General study counsellor

  __________________________________

  University services
  Jönköping University

  Och så ännu ett svar - från Göteborgs Universitet:

  Hej!
  Det finns olika vägar, så du får gärna kontakta oss, så kan vi hjälpa dig vidare. Våra kontaktuppgifter:

  STUDIEVÄGLEDNINGEN
  Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

  GÖTEBORGS UNIVERSITET
  Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

  Besök: Pedagogen, A-huset, entréplan
  Västra Hamngatan 25
  Box 300, 405 30 Göteborg
  Tfn: 031-786 5517 (må-to kl. 10-11.30)

  Drop-in torsdagar kl. 12-16 (under terminstid)

  E-post [email protected] 
  www.lararutbildning.gu.se

  Och, nedan, ett svar från Södertörns högskola:

  Ämneslärarutbildningen ges närmast  i Stockholm på idrott- och gymnastikhögskolan, GIH https://www.gih.se/

  Efter fullgjord utbildning ger den behörighet att undervisa i idrott för hela åldersspannet. Kontakta gärna GIH för mer information, se kontaktlänk ovan.
  I grundlärarutbildningen inriktning fritidshem på Södertörns högskola blir man lärare i fritidshem och ett praktiskt estetisk ämne åk 1-6 där man förutom bild eller musik även kan välja att läsa 30 hp idrott på GIH. 
  Det finns även möjlighet efter grundlärarexamen fritidshem att utöka sin ämnesbehörighet för att få ämnesbehörighet att undervisa högre upp i åldrarna, tex för idrott åk 7-9 krävs totalt 45 hp i ämnet idrott, vilket betyder högskolestudier om ytterligare 15 hp i ämnet. 

  Söker man på idrott och hälsa enbart på program på www.antagning.se får man upp de Lärosäten i landet som ger utbildningen.

  Vid ytterligare frågor om lärarlegitimation kontakt Skolverket https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation

  Med vänliga hälsningar
  Centrala Studie- och karriärvägledningen/Careers and Study Guidance Advisors Studentavdelningen
  SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM/ SÖDERTÖRN UNIVERSITY

  Frågor och svar

  • SYV-besökare 35 år

   Om en arbetsgivare vill erbjuda LIA för webbutvecklare?

   Hej, min fråga är kanske lite ovanlig... Om en arbetsgivare vill erbjuda LIA för en yrkeshögskolestuderande, hur hittar man de yh-utbildningar som är pågående - gäller område Data/IT (webbutveckling) och arbetsplatsen finns i Stockholm (ganska centralt i Sthlm)? Tack för all hjälp ni kan bistå...

   Julia SYV: Hej och tack för din fråga om LiA för webbutvecklare i Stockholm!www.yhguiden.se visar de pågående yrkeshögskoleutbildningar också, inte endast de som har framtida... Läs hela svaret
  • Alicia 24 år

   Kandidat i socialt arbete?

   Hej! Jag har läst en del kurser inom socialt arbete och vill gärna i framtiden arbeta med barnrättsfrågor. Min plan är att jag ska utbilda mig till jurist men jag vill även ha det sociala arbetet i ryggen för att utöka min kompetens. Jag undrar nu hur man går tillväga för att ta ut en...

   Milla SYV: Hej Alicia,inga poäng kommer "räknas bort" från juristprogrammet men jag kan inte svara på frågan om du efter 3 terminer på juristprogrammet ska kunna ta ut kandidatexamen i socialt... Läs hela svaret
  • Sara 16 år

   Vilken utbildning/universitet?

   Hej! Jag undrar vilken utbildning jag ska gå på om jag vill bli tidningsredaktör, dessutom vill jag studera i Korea som utbytesstudent i en termin och undrar därför vilket universitet jag ska gå på då?

   Julia SYV: Hej Sara,det yrket du ställer en fråga om, och liknande yrken som t.ex  Förlagsredaktör, Content-manager och Webbredaktör, är i Sverige icke-reglerade. Det betyder att arbetsgivare... Läs hela svaret
  • Hugo 19 år

   Matematik för naturvetenskaper jämfört med endimensionell analys?

   Som rubriken lyder undrar jag över skillnaderna mellan kursen matematik för naturvetenskaper och endimensionell analys. Pluggar just nu en civilingenjörs utbildning första året men tänkt byta till en kandidat i kemi. Aldrig varit någon höjdare på matematik så har haft svårigheter för endim...

   Milla SYV: Hej Hugo,det är en högskolelärare i matematik som kan svara på din fråga. En studievägledare är inte lärare i matematik. Vi kan därför... Läs hela svaret
  • Jennie 19 år

   Kan mina kurser på folkhögskola användas som högskolepoäng?

   Jag funderar på att bli textillärare och har hittat en utbildning i kompletterande pedagogik för ämneslärare, 90 hp. För att söka kursen ska man ha läst 90 hp i ämnet man vill bli lärare i, i detta fallet textil. Jag går nu 2 år...

   Julia SYV: Hej Jennie,jag tror tyvärr inte att du i detta fallet kan använda folkhögskolestudier i stället för högskolepoäng. Jag tänker dock på ett yrke... Läs hela svaret
  • Hanna 24 år

   Fler meritpoäng?

   Jag har en godkänd gymnasieexamen sedan tidigare (yrkesprogram), och vill nu komma in på en högskoleutbildning som har rätt så höga antagningspoäng. Har läst Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2, då utbildningen kräver det...

   Julia SYV: Hej Hanna,Meritpoängen är Extrapoängen och det är endast engelska 7, moderna språk 3 och 4 samt högre kurser i matematik som ger de extrapoängen (MERIT-poängen). Max antal merit (extra) poäng som... Läs hela svaret
  • Ella 17 år

   Är det skillnad på matte 3b och 3c för naturbehörighet?

   Hej! Har precis börjat tvåan och byter från natur till sam. Det funkar enligt schemat att fortsätta läsa matte 3 eftersom jag ändå vill ha kursen och kändes bättre än att ta ett års paus, men skolan sa att jag då byter till matte 3b istället för 3c. Gör det någon skillnad om jag sedan vill ta...

   Julia SYV: Hej Ella,om du "ändå" sedan ska läsa matte 4, då kan du "gott" läsa matte 3b först. Båda kurserna (matematik 3b och 3c förbereder... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   RIG/NIU poängplan?

   Jag har läst att om man går RIG eller NIU läser man ämnet specialidrott upp till 700 poäng. "Tar" man då poäng från andra kurser eller läser man utökat program för att få plats med idrotten, eller en kombination av...

   Milla SYV: Hej Lovisa!inom Individuellt val, 200p. läser RIG- och NIU elever idrottskurserna. De resterande idrottskurser, utöver 200p.individuellt val, brukar läsas som U-kurser, utökat program. Det är inte ovanligt att... Läs hela svaret
  • Åsa 47 år

   värt att läsa till Logistiker och får man jobb?

   Hej! Jag är 47 år gammal och har sista tiden upplevt att man blir bortvald när man söker till jobb inom vård och service där jag har utbildning och erfarenhet. Antagligen pga att man tror att yngre människor kräver lägre lön samt att...

   Milla SYV: Hej Åsa,Logistiker och Speditör är två av de många icke-reglerade, i Sverige, yrken. Att yrket är Icke-reglerat betyder att det ej finns strikta regler ang.vilken... Läs hela svaret
  • Elissa 21 år

   hur får man 120hp i engelskastudier för att bli behörig för KPU?

   Hej, jag funderar på att läsa till engelsklärare i gymnasieskolan men vill helst läsa fristående kurser då ingen högskola har ett lärarprogram som erbjuder den kombination av ämnen jag vill undervisa i. Jag läste att det krävs 120hp i ämnesstudier för att bli behörig för KPU i engelska, men jag...

   Milla SYV: Hej Elissa!Du får det bästa (mest rätta) svar på din fråga hos antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa KPU. Det är... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   behörighetintyg från folkhögskola?

   Hur funkar det om man får grundläggande behörighet från folkhögskola? Det är fortfarande meritvärdet från gymnasiet man konkurrerar med när man söker till högskola/universitet?

   Milla SYV: Hej Lovisa,om man får studieomdöme från en folkhögskola (som ger grundläggande behörighet) då får man som "betyg" en siffra upp till max 4.0 och med den siffran... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Högskolebehörighet fr om nästa år?

   Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500...

   Milla SYV: Hej Lovisa,den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga