1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  studier på gymnasiet i Sverige sker, som regel, på heltid. CSN ställer krav på heltidsstudier för att kunna betala ut studiehjälpen för studier på gymnasiet. Men om eleven är "äldre" så kanske hen har rätt till studiemedel och kan därför läsa på halvtid och ta "halva studiemedel" i så fall... eller läsa på 75% av studietakt och få tre fjärde delar av det hela beloppet men om eleven vill få ut "så mycket pengar som möjligt" från CSN, så bör hen läsa på heltid och heltid är 20 gymnasiala poäng per vecka.
  Om inte ekonomi (att få ut så mycket pengar som möjligt) är intressant i sammanhanget, då ser den bistra verkligheten så att när man fyller 18 år behöver man inte gå i skola, även om man då inte uppnådde grundskolekompetens. Man kan söka jobb "på den utbildning man har". 
  Kraven för examensbevis från gymnasiet och från komvux innehåller bland annat att man ska ha godkända betyg i matte 1 och engelska 5 (och det går inte att kringgå de kraven). 
  Det finns olika IM-program, t.ex läser man Programinriktat val, så läser man ihop med en "vanlig" gymnasieklass och då sker studierna på heltid och man läser 2500 gymnasiala poäng under 3 läsår.
  ****
  Så, frågan är varför går den eleven i skolan? Är det får att på sikt försöka uppnå kraven för examensbevis från gymnasiet eller för att bli anställningsbar även utan examensbevis, eller för att ha någon sort sysselsättning och få lite pengar från CSN för man ska ju ha "någon sort inkomst", tycker de flesta. 
  Svara gärna på frågan om mål med studierna (alltså varför går eleven, som du skriver om i din fråga, i skolan)? Vilket IM-program går eleven på? Vilket yrke vill hen - på sikt - kunna jobba inom?
  Information om över 2.ooo yrken finns på www.framtid.se

  Studie- och yrkesvägledare
  • Kvinna : Mål att försöka nå gymnasieexamen, läser naturbruksprogrammet mot att bli djurskjukvårdare.
  • Milla : Examensbevis från gymnasiet ställer höga och strikta krav: 2500poäng (betygsatta) och av de max 250poäng F-betyg men inte i vilka kurser som helst. Vissa kurser måste eleven tvunget ha godkända betyg i och är eleven inte godkänt i ämnena på grundskolan, så kan det bli svårt att få godkända betyg på gymnasiet (på grund av för låga och bristfälliga förkunskaper). Studieplan för en gymnasieelev innehåller, som regel, 2500poäng fördelade på 3 läsår. Avvikelser kan förekomma av olika anledningar: ofta av hälsoorsaker (om eleven är deltidssjukskriven, t.ex) men då kommer eleven gå ut med Studiebevis (inte med examensbevis). Studiebevis är inte bevis på fullständig gymnasiekompetens, utan på "viss gymnasiekompetens". Studiebevis kan på komvux kompletteras upp till examensbevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga