Lovisa 35 år

  Har hört att IMA kan vara steget före ett högskoleförberedande program då det kan vara svårt att komma in på IMV för ett högskoleförberedande program pga att platserna fylls med behöriga elever. Så om det t ex endast fattas ett SO-ämne för samhällsprogrammet – man är inte ”för mycket” behörig för IMA då? Jag antar att man har rätt att gå IMA om man inte kommer in på IMV trots att det endast saknas ex ett SO-ämne, för kommunerna är väl skyldiga att erbjuda IM för obehöriga elever?

  Tacksam för svar!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa,

  om det "endast saknas SO-ämne" då är eleven behörig till yrkesprogrammen, eleven är alltså inte obehörig till alla nationella gymnasieprogram. Och i så fall är eleven obehörig till IM-programmen, eftersom hen är behörig till många nationella gymnasieprogram: till alla yrkesprogram och även till till Estetiska programmet (ES) och till Naturvetenskapsprogrammet (NA) eller Teknikprogrammet (TE). Eleven i ditt exempel är obehörig till  till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU) eller Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - alltså bara till några få program. 
  Som vi tolkar reglerna, så är kommunen skyldig att erbjuda IM för obehöriga elever, ja! men med "obehöriga" menas de elever som inte är behöriga till något nationella program alls. Elever som är behöriga till yrkesprogrammen är behöriga (för de är behöriga till ett stort antal nationella program).
  Med det sagt, så är det inte förbjudet för kommunen att erbjuda eleven plats på något av IM-programmen, t.ex på IMA. Platserna på IMA är mycket dyra pga stor personaltäthet (det är få elever på varje "personal", bl.a kan en SYV- och en Skolkuratorn-tjänst finnas för just specifikt IMA-eleverna)n + att eleven kommer i så fall läsa på gymnasiet i längre tid än 3 år, vilket också medför extrakostnader för kommunen.
  Vår erfarenhet är att eleverna får plats på IMA i första hand i fall de absolut inte kan läsa på något nationellt gymnasieprogram och inte heller på IMY. En elev som kan läsa på IMY brukar få plats på just IMY och inte på IMA. Vilka elever ej kan läsa på de nationella gymnasieprogrammen och inte heller på IMY? Det är i första hand eleverna med svår hälso- och/eller social problematik (de kan t o m vara behöriga till alla högskoleförberedande gymnasieprogram och t o m komma in på ett högskoleförberedande utbildningen på gymnasiet och t o m påbörja läsa där men sedan kan bli förflyttade till IMA om deras hälsa och/eller sociala situationen gör det omöjligt för de att läsa på något annat gymnasieprogram). 
  I många kommuner är IMA-platserna ej sökbara för elever, utan eleverna blir "placerade" på den utbildningen om vårdnadshavare, rektorer och kuratorer kommer fram till att eleven ej kan läsa på något annat gymnasieprogram.
  Du får gärna kontakta skolverket och hör av dig till oss om skolverket säger någonting annat än vad jag skriver i mitt svar till dig nu! 
  Tips! uppmana gärna de elever som ska välja till gymnasiet att kika på blogginlägget på framtid.se/bloggar/valj-den-breda-vagen-fram-ga-pa-gymnasiets-yrkesprogram

  • Lovisa

   Tack för detta utförliga svar! Jag jobbar som nyexad SYV i Lund och här har tydligen INGA elever de senaste åren kommit in på IMV för högskoleförberedande program pga högt söktryck till dessa program. Det finns helt enkelt inga platser över till IMV-elever. Så för de elever som är obehöriga till samtliga nationella program men behöriga till IMV men inte kommer in på IMV pga platsbrist, är det i första hand IMY som gäller? Trots att eleven egentligen på sikt vill komma in på ett högskoleförberedande program?

  • Anna

   Jag tror inte det finns ett generellt svar att ge på frågan vilket program som gäller för alla elever som är obehöriga till "sitt högskoleförberedande" program. En del elever som inte är behöriga till SA är kanske behöriga till TE, NA och/eller ES. ES kräver "mer generell behörighet": svenska, eng, matte + 9 valfria ämnen till, och då kan inriktning Estetik & Media på ES bli ett bra alternativ för de elever som vill komma in på SA men inte är behöriga pga de saknar kanske godkänt betyg i geografi. Annars så är det Yrkesprogrammen som i första hand är aktuella för elever som inte är behöriga till högskoleförberedande gymnasieprogram. Om eleven är behörig till de nationella yrkesprogrammet är hen O-behörig till IM och då är hen obehörig till både IMA och IMY, för att IMY är ju inte ett nationellt program. Du får gärna komma med konkreta exempel - vilken behörighet som saknas för en viss elev och vi kan då försöka ge tips på vad vi tror just den eleven kan söka till på gymnasiet. Du skriver om att i Lund kommer ej eleverna på IMV för högskoleförberedande gymnasieprogram, och jag är inte alls förvånad. Det är lärarbrist och skolorna kan ej utöka antal platser på utbildningar + att eleven ska ha en god chans att uppfylla kraven för examensbevis (och obehöriga elever saknar ofta den kunskapsgrunden); men undantag kan givetvis finnas t.ex om eleven kom till Sverige från ett annat land och hoppade in i årskurs 8 eller 9 direkt och blev ej behörig men egentligen har stor akademisk begåvning, då förstår jag att det är tråkigt att en sådan elev inte får chansen att komma ikapp på IMV till ett högskoleförberedande gymnasieprogram, men en elev som gick i svensk grundskola från första året och ligger efter i något obligatoriskt ämne - varför ska man tro att den eleven kommer ikapp och uppfyller mot slutet av år 3 på gymnasiet kraven för examensbevis? Och utan det, var har hen för realistiska möjligheter efter gymnasiet? Är det inte bättre att skaffa sig ett praktiskt yrke "att falla tillbaka på"? Att komma in på en utbildning är bara första steget, man ska ju också klara hela utbildningen och uppnå målet (på gymnasiets nationella program är det att få ut Examensbevis). Det ställs tuffa krav för att få ut examensbevis från gymnasiet (max 10% av poängen kan vara F-betygsatta och ej i vilka kurser som helst).

  • Lovisa

   tack men jag tror du missförstod mig, jag skrev "för de elever som är obehöriga till samtliga nationella program". verkar som att du utgick från min första fråga.

  • Anna

   De elever som är obehöriga till Samtliga nationella program brukar oftast gå på IMV-till yrkesprogram eller på Yrkesintroduktion (IMY). Det är få elever som går på IMA (troligtvis på grund av att platserna är väldigt dyra på det programmet). 

  • Lovisa läste precis "man kontaktar kurator på sin skola eller rektor på den gymnasieskola där man önskar läsa" om man vill gå IMA. låter märkligt tycker jag. kommunen är väl skyldig att erbjuda individen en plats om hen varken kommer in på IMV eller IMY?
  • Milla "till slut" brukar alla elever som vill gå på gymnasiet få "någon plats", behöver inte vara en plats som eleven verkligen vill ha och det är tyvärr inte så att vid början av läsåret är alla elever "placerade" och kan börja gå på gymnasiet. En situation kan uppstå att även behöriga elever inte har någon gymnasieplats när läsåret börjar men kommuner försöker lösa situationen. En del av problemet kan vara att det är mycket kort om tid mellan datum då slutbetyget från grundskolan utfärdas (och det är först då som det blir klart till vad eleven blir behörig till) och läsårets början och det är också samtidigt sommar och semestrar ... På förhand vet ju ingen garanterat vad eleven blir behörig till, och betygen sätts ibland så sent som i mitten av juni. Då är det endast 2 månader kvar innan läsåret börjar och många av de som ska ta hand om det har då semester... :(
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga