Amanda 24 år
  Vilka ämnen kan man läsa inom det individuella valet eller programfördjupningen på estet teater? Är det några obligatoriska som man måste läsa eller några ämnen som skolan måste erbjuda?

  2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Amanda!

  Som det framgår av programplanen (länk nedan):
  http://www.gymnasieguiden.se/files/uploads/150122/Programplan_ES.pdf

  finns det en lista på kurser som får läsas som programfördjupande och av dem är det 500 poäng du väljer + 200 poäng Individuellt val.
  Skillnaden på programfördjupning och individuellt val är att individuellt val begränsas bara av skolans möjligheter att erbjuda kurser (behörig lärare måste finnas och schemat gå ihop) men annars så får man läsa 200 poäng vilka som helst gymnasiekurser.

  Så är inte fallet med programfördjupningen. Här är det "dubbelbegränsning" - först är det enbart kurser från listan (se länk ovan) som får läsas "inom" just den listan och inga andra och sedan är det också samma begränsning som för individuellt val: behörig lärare måste finnas samt schemat måste gå ihop.

  Skola måste alltid kunna erbjuda inom valbara kurser: någon kurs i idrott och hälsa samt någon estetisk kurs. På yrkesprogram är skolan skyldig att erbjuda möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier, dvs läsa svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6.

  Skolans skyldighet är att erbjuda kurser som leder till gymnasieexamen. Oftast finns det möjlighet att välja läsa mer matte än det som är obligatoriskt för programmet samt Engelska 7, som är en mycket populär kurs (pga det är bra att kunna mer engelska + att den ger 1.0 i Merit).

  Hoppas mitt svar blir till hjälp för dig.
  Bästa hälsningar
  Milla
  • Amanda Tack för ditt svar! Så det finns alltså ingen garanti att om jag väljer att plugga estet teater får läsa de övriga teaterämnena som ljud och ljus, dramaturg och dramapedagogik?
  • Anna Jag skriver svar på din kommentar nu.
  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Amanda!

  Som du ser på http://www.gymnasieguiden.se/files/uploads/150122/Programplan_ES.pdf är det 500 poäng kurser inom Programfördjupningen som man "väljer" på Estetiska programmet. Sedan är det så också att ALLA gymnasieelever, oavsett programmet som väljer 200 poäng inom Individuellt val.

  Varför jag skriver "väljer" i "..." är för att man väljer från den listan som finns på skolan (på just din skola). Listan på skolan är kortare än den listan som finns i programplanen för att det inte finns möjlighet för en enskild skola att erbjuda alla de kurser som får erbjudas. Vi känner i alla fall inte någon skola som kan erbjuda precis varenda kurs på listan.

  Detsamma gäller kurser inom Individuellt val (med den skillnaden att det är i princip fritt att välja från alla gymnasiala kurser som finns på skolan) men även här finns det begränsningar på flera olika sätt: en kurs måste finnas på skolan, du måste vara behörig till den (t.ex. kan man inte läsa Matematik 5 och man inte innan får godkänt betyg i Matematik 4, dvs man måste ha betyg i "underliggande kurs") samt att kursen måste passa in i schemat ditt.

  Det är därför en mycket bra idé att på förhand ta reda på vilka kurser som just en viss skola kommer att erbjuda att välja. Ofta finns det färdiga listor av valbara kurser på skolorna. Ibland kan en viss osäkerhet finnas och speciellt vad det gäller att välja kurser inför å k 3 - eftersom det är minst 2 år "dit" och skolan kanske har vissa ambitioner men kanske inte riktigt vet vad som blir möjligt.

  Jag hoppas att du nu fick en förklaring på vad som gäller. Prata med den skolan (eller de skolorna) som du är intresserad av.

  Önskar dig stort lyckat till med ditt gymnasieval!
  Anna

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga