Kimia 24 år
  Frågan ovan !.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Kimia,
  Individuellt val i å k 2 och 3 omfattar 200 poäng, då kan man t.ex. välja läsa Svenska 3 (100 poäng) och Engelska 6 (100 poäng) om man går ett yrkesförberedande program, där de kurserna inte går, men vill få Grundläggande behörighet till högskolestudier.
  Oftast väljer man en kurs á 100 poäng att läsa under å k 2 och å k 3, dvs man läser oftast en "individuell" kurs per läsår, men upplägget kan variera mellan olika skolor och program. Det finns några Garanterat valbara kurser på varje program, som skolorna måste kunna erbjuda.
  Om man vill läsa en kurs, som inte tillhör de garanterat valbara, kan man önska det, men det är inte säkert skolan kan erbjuda den kursen.
  Skickar även en länk till Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program där du finner mycket information om gymnasieskolans kurser, ämnesplaner och regler, som styr gymnasieutbildningen.

  Bästa hälsningar
  Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga