1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Alexander!
  Civilingenjör måste ha examen från ett 5-årigt program på högskolenivå. Hen har alltså en lång utbildning i bagaget och både mycket djupa och även breda kunskaper från sin utbildning på civilingenjörsprogrammet.
  Mer om yrket kan du läsa på framtid.se/yrke/civilingenjör
  ***
  Arkitekter - finns det ett antal olika men ändå "liknande" yrken
  t.ex Inredningsarkitekt
  Landskapsarkitekt
  Planerings arkitekt
  och "Traditionell" byggnads-arkitekt.
  ***
  Bygg- och byggnadsingenjör
  Man kan bygga även annat än byggnader, t.ex vägar, järnvägar och konstruktioner som t.ex broar. "Ingenjör" är i sig (i alla fall i Sverige) inte en skyddad titel och det är inte förbjudet att kalla sig för Ingenjör om man vill göra det, oavsett vilken utbildning man har.
  ****************************************************
  När du frågar vad skillnaden är: menar du i arbetsuppgifter, i lön, i ansvar eller i utbildning? eller möjlighet att få jobb/uppdrag? - det kan finnas många olika skillnader på olika sätt som dessutom kan ändras övet tid.

  Utbildningar till de här yrken som du nämner i din fråga finns både på högskolenivå och inom yrkeshögskola.
  Kika gärna på några exempel på yrkeshögskoleutbildningar:
  mätningsingenjör-teknikhogskolan-göteborg
  teknikhogskolan/byggledare-uddevalla
  byggnadsingenjor-mark-och-vatten-nackademin-uppsala
  yrkeshogskola/byggnadsingenjor-rot-hermods-stockholm
  yrkeshogskola/byggnadsingenjor-produktion-hermods-stockholm

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Vad har byggingenjör och civilingenjör inom samhällsbyggnaden för arbetsuppgifter och ansvar? Och är det lätt att man få jobb i Sverige? Kan man jobba både privat och statligt?
  • Julia :

   Civilingenjör inom samhällsbyggnad har vanligtvis följande arbetsuppgifter: hen leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle. Hen kan jobba på konsultbolag, arkitektkontor, fastighetsföretag eller stat och kommun. Som exempelvis stadsplanerare, fastighetsutvecklare, byggprojektledare, teknisk lantmätare eller miljökonsult och på andra ställen den hen kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle och bland annat är anpassat till klimatförändringarna.
   Bygg- eller byggnadsingenjör är ett samlingsbegrepp för många olika arbetsroller på väldigt många olika arbetsplatser. Jag tror säkert att både civil- och byggnadsingenjörer kan jobba såväl statligt, kommunalt som privat.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga