Villle

  Hej! Jag är inte behörig för Naturkunskap 2 vilket en av de utbildningar jag sökt kräver, jag saknar i det här fallet biologi 1 för att bli behörig. Finns det möjlighet att komma in på utbildningen och läsa upp biologi 1 samtidigt som programmet startar eller måste jag ha gjort det innan? Om inte, tror du det är försent att hitta en komvux utbildning med biologi 1 som är klar innan Höstens program?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Som regel prövas inte obehöriga sökande i antagningen till svenska högskole-universitetsutbildningar men kontakta antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa och be om att de gör ett undantag eller gör den så kallade "villkorlig antagning" som i så fall skulle innebära att du måste få godkänt betyg i antingen biologi 1 eller i naturkunskap 2 innan utbildningen börjar i aug-sept. Det är mycket möjligt att du får Nej, som svar från antagningsgruppen men du förlorar ju inget på att ställa den frågan heller, så fråga, är mitt råd.
  Vad gäller läsa eller göra prövning i biologi 1 så tänker jag så här:
  Om du har godkända betyg i fysik1a och kemi 1, då har du kunskaper i cirka två tredjedelar av kursen Nk2, så det är lättare för dig att läsa Naturkunskap 2 i stället för Biologi 1. Båda de kurserna är exakt lika stora - på 100p./styck. På komvux läser man biologi1 eller nk2 på heltid på fem veckor.
  Kontakta komvux i den kommunen där du är folkbokförd och fråga om hur snabbt skulle du kunna börja läsa nk2 på heltid på distans eller på "flex"(flexibla studier). Eftersom du har de facto kunskaper i cirka 2/3 delar av kursen nk2 är det inte orimligt att du skulle kunna snabba på dina studier och sikta på att få godkänt betyg i nk2 på kortare tid än fem veckor. Sista dag för komplettering av ansökan blir, som du säkert redan vet, den 20 juni 2024 - vilket man kan se på antagning.se/sv/anmal-dig-sa-har/viktiga-datum
  Vi kan annars hoppas på att det blir för få behöriga sökande till den utbildning som du vill komma in på och att den utbildningen öppnar därför för SEN ANMÄLAN. När man gör sen anmälan är det först-till-kvarn och man måste vara behörig redan när man gör sen anmälan. Försök därför skaffa dig godkänt betyg i antingen nk2 eller bio1. Min uppfattning är att det lättare för dig att sikta på betyget i nk2 och du kan också få högre betyg i den kursen. Betyget kommer räknas in i ditt snitt/jämförelsetal och högre betyg är därför fördelaktigt för dig att få.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga