1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Hanna!
  Det som är reglerat: om en gymnasieelev fick F i en kurs, har hen rätt att göra prövning i den kursen innan hen går ut gymnasiet. Annat som t.ex hur många ggr man får lov att komplettera eller göra omprov är inte reglerat, i alla fall känner vi på FRåGA SYV inte några sådana gemensamma/centrala regler, utan det blir då till rektor på en skola att besluta om de lokala reglerna på skolan. Vi råder att i största möjliga mål följa de regler som lokalt finns på elevens skola.
  Ang. inte gjorde provet och inte sjukanmälde sig, så är det olovlig frånvaro i så fall och fel av eleven att göra så, men kan finnas några speciella situationer (extrem exempel: om eleven låg i koma på sjukhuset, alltså var medvetslös, och hade då ingen möjlighet att kontakta skolan... då borde personal på skolan göra undantag och göra allt för att hjälpa eleven). finns också andra extrema förklaringar till varför eleven inte kunde sjukanmäla sig. Har det hänt någonting utomordentligt, kontakta kuratorn och förklara situationen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga