1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag råder dig läsa om programmet på programmets egen webbplats, hv.se/utbildning/program/internationella-programmet-for-politik-och-ekonomi och de som vet mest om programmet är de som jobbar på den institutionen där programmet ges, du kan t.ex kontakta studievägledare på det programmet. Du kan också läsa Intervju med en f d studerande Alexandra som finns på hv.se/IPPE/intervjue
  Vad gäller antagning till Diplomatprogrammet, se gärna stycket Utbildning på framtid.se/yrke/diplomat - det ställs höga krav på bland annat språkkunskaper och att man ska vara väl-insatt  i internationella frågor men antagningskriterier och krav kan också ändras över tid; det tar 3 år att läsa 180 hp på grundnivå och på så lång tid kan utformningen av diplomatprogrammet och vilka krav som ställs, ändras ganska mycket. Det är därför svårt att planera på förhand på lång sikt (för att utbildningsutbud förändras och också krav på behörighet och urvalskriterier även de kan ändras). 

  Du får gärna fråga studievägledare och annan personal på den institutionen där IPPE-programmet ges om de känner till att någon av deras f d studerande kom in på diplomatprogrammet. Du kan t.ex kontakta servicecenter på Högskolan Väst - t.ex via epost: [email protected]

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga