1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa,
  det går inte att ge ett generellt svar på din fråga; i alla fall kan inte vi göra det här på FRåGA SYV. Vad jag tror gäller är att varje gymnasieskola bestämmer själv hur de sköter det med antagningsprov eller om de, över huvudet taget, ska ha antagningsproven. Även estetiska utbildningar och IB kan ta in på endast betygspoängen (den siffran som räknas ut på elevens betyg som ingår i slutbetyget från grundskolan). Om en gymnasieskola bestämmer sig för att införa antagningsprovet eller proven eller auditions/uppspelningar eller tester (t.ex finns IB.program som gör tester i, oftast, matematik och engelska) så bör det finnas information på skolans egen webbplats om hur "det hela" går till och bl a när eleverna får veta vilket resultat de fick på antagningsprovet eller dylikt. Gymnasieantagningskanslierna brukar, annars, också kunna svara på den typen av frågor. Man får då uppge vilken utbildning eleven söker till och på vilken skola, så kan personal på kansliet svara om de kan se resultat av antagningsprovet/test/uppspelning/audition i sitt datasystem. 
  Det som är "vanligt förekommande", enligt min erfarenhet, är att i fall eleven sökt under valperioden (ej i Omvalet senare på våren) och även gjort prov/test/auditions så pass tidigt att resultat hann nå antagningskansliet innan den preliminära antagningen görs, då står det i det preliminära antagningsbeskedet vad elevens "test"-poäng blev. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga