1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Ja, det är elevens rättighet att på gymnasiets Alla nationella program läsa svenska 2 och 3 (eller SAS, svenska som andraspråk, 2 och 3). På de yrkesprogrammen, som t.ex EE, är det frivilligt att läsa svenska 2 och 3 men om du säger till på skolan om att du vill läsa de kurerna då måste din skola ge dig den möjligheten.
  Svenska 2, 3 och engelska 6 får även läsas som U-kurser, utökade - på de yrkesprogrammen, detta för att inom "det vanliga" programmet ge plats till andra kurser.
  Kika på programplan för EE

  Vänligen
  Julia

  • Omar : Vad är U-kurs
  • Anna : En U-kurs är en gymnasiekurs som i Examensbeviset är markerad med "U" (utökat program); det är en icke-obligatorisk kurs som läses utanför programmet. Oftast är det rektor som måste bevilja läsa en eller flera U-kurser, men i ett fall: elever på yrkesprogram som vill läsa kurser för grundläggande behörighet (svenska 2,3 och eng 6) så har eleven rätt att läsa kurser för grundläggande behörighet som U-kurser; detta för att ge möjlighet att inom programmet läsa andra (yrkes-) kurser som kurser inom Individ.val. Att läsa på mer än heltid kan vara tufft... så, du kan läsa på endast heltid, det också är din rättighet att inte behöva läsa på mer än heltid, om du ej vill.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga