Albert

  Jag funderar mellan Ekonomi Ekonomi, och Teknikvetenskap, för att jag vill få en hög lön, men mina föräldrar säger att man ska ha roligt på gymnasiet, så de tycker jag borde gå Teknikvetenskap. Men jag vill gärna grunda företag i framtiden eller jobba inom bank och finans som t.ex finansanalytiker eller aktiemäklare med hög lön, jämfört med t.ex civilingenjör. Jag har hört att Ekonomi är en ganska tråkig inriktning, men jag vet inte. Jag vill gärna ha hjälp med att veta plus och minus med båda linjerna med dessa tankar, och kanske några yrken efter teknik med hög lön.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Du skriver om att du i framtiden vill grunda företag eller jobba inom bank och finans som t.ex finansanalytiker eller aktiemäklare. Grunda företag kan man med vilken utbildning i grunden som helst; beror på vilka företag? inom vilka branscher som man vill grunda...  
  Att jobba inom bank och finans - här behöver man högre utbildning inom ekonomi, som lägst: kandidatexamen i ekonomi och behörighet till universitetsutbildningar inom ekonomi på de svenska universitet beskrivs så här: godkända betyg i gymnasiala kurser Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b. Kursen samhällskunskap 1b ingår som obligatorisk i alla högskoleförberedande svenska gymnasieprogram, däribland i Teknikprogrammet. På TE läser man också t o m matematik 3c och på inriktningen Teknikvetenskap läser man även Matematik 4 vilket kommer ge dig + 0.5 merit/Extra-poäng om du söker (efter gymnasiet) till en utbildning som kräver mindre matematik, t.ex ekonomiutbildningar som kräver matematik 3 (och i så fall är matte 4 är högre kurs som ej krävs och ger därför meritpoäng).
  Så, det är ingenting som säger att du med examen från Teknikprogrammets inriktning Teknikvetenskap inte ska kunna läsa ekonomi på universitet. Man behöver inte ha gått på Ekonomiprogrammet på gymnasiet för att komma in på ekonomiska universitetsutbildningar. Du kan, alltså, läsa Teknikprogrammets valfri inriktning och sedan söka till ekonomiutbildningar på universiteten. 
  Du frågar också om yrken man kan ha efter Teknikprogrammet där man får hög lön. Vad är "hög lön"? - är min första fråga i så fall... Teknikprogrammet är högskoleförberedande och tanken är att man läser vidare: på universitet, på en yrkeshögskola eller på en privat skola och kanske också utomlands...? Det finns tusentals utbildningar man kan gå efter Teknikprogrammet och/eller efter Ekonomiprogrammet och vissa av dem är ganska långa... t.ex läser man på civilingenjörsprogrammet i fem år. Du ska först gå 3 år på gymnasiet och om du sedan går 5 år på en utbildning på eftergymnasial nivå, då är det först efter 8 år som du ska söka jobb. På så lång tid framåt är det ingen som vet vilka förändringar som kommer tillstånd: situation i världen, konjunkturen och vilka nya yrken som kommer dyka upp... Och om du startar eget företag, och lyckas attrahera många betalande kunder kan du kvittera ut hög lön (du bestämmer i så fall själv hur mycket pengar du tar ut i lön och hur mycket resurser som du sätter tillbaka i företaget).
  Sammanfattning:
  om du tycker att TE/teknikverenskap är en rolig utbildning som du vill gå så finns det ingen anledning att inte söka den i första hand för att du med examen från TE, valfri inriktning (bl.a inriktning Teknikvetenskap) blir behörig att söka till många olika eftergymnasiala utbildningar, bland annat till utbildningar inom ekonomi på universitetsnivå.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga