1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Elin,

  För att i Sverige bli auktoriserad revisor eller redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 högskolepoäng = 3 års studier på heltid på högskola eller universitet, eller en av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet.
  Alltså endast gymnasial utbildning på ekonomiprogrammet räcker inte. Det är endast en grund, som man senare bygger på.
  Det finns flera Ekonomiyrken, och inom några av de kanske (om man har tur) så kan man få jobb med endast gymnasiekompetens (examen från ekonomi- eller från handelsprogrammet på gymnasiet). Exempel på yrken som kanske intresserar elever som väljer inriktningen ekonomi på ekonomiprogrammet kan vara ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

  Av alla de yrken som nämns ovan är det Marknadsförare som är mest "fritt" yrke, där arbetsgivaren avgör helt vilken utbildning man måste ha för att få jobb.
  ang.läsa på komvux - de som inte läst på gymnasiet i 3 år måste först bli tillräckligt gamla och det är från 1 juli det året man fyller 20 år som man kan påbörja läsa på komvux. Om du idag är 15 år, vad ska du göra i fem år innan du kan börja läsa på komvux. Men vill man få gymnasiekompetens (eller om man vet att man Behöver få gymnasiekompetens) läser man på komvux i 3 år på heltid. Skillnaden är att på komvux kan man inte läsa Idrottskurser och kursen Idrott och hälsa 1 får ej ingå i examensbevis från komvux. Det är också lite friare sammansättning av kurserna på komvux, men volymmässigt är det ändå 6 terminer man ska läsa på heltid för att få examen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga