Elev i gymnasiet

  Jag går i gymnasiet och läser samhällskunskap, har nu bestämt mig att bli specialpedagog men vet inte vad jag ska göra efter gymnasiet och hur länge jag ska plugga vidare i. Jag undrar även steg för steg hur långt tid det tar efter gymansiet att bli specialpedagog. Sista saken är att jag vill veta vilka behörighet jag behöver ha?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du får gärna kika på information på framtid.se/yrke/specialpedagog i avsnitt/stycke UTBILDNING läser du i yrkespresentationen om att för behörighet till det Specialpedagogiska programmet på de svenska lärosäten krävs att du tar ut din lärarexamen + arbetar som lärare eller pedagog i minst 3 år på minst halvtid efter lärarexamen. Du behöver alltså först utbilda dig till lärare. Och vilken behörighet du behöver inför lärarutbildningen beror på vad för sort lärare du vill bli;
  exempelvis kan du utbilda dig till ämneslärare men annars så står i behörighetskraven till specialpedagogiska programmet följande: "Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexamen" och du arbetar sedan i minst 3 år som lärare och söker efter det till specialpedagogiska programmet. Om yrket Ämneslärare var god läs på framtid.se/yrke/amnaslarare 
  Om yrket yrkeslärare var god läs på framtid.se/yrke/yrkeslarare
  Du kan själv läsa om behörighetskraven till specialpedagogiska programmen; gå in på studera.nu/jamfor-utbildning/?specialpedagogexamen ser du 10 "träffar" som berättar om 10 utbildningar på de olika lärosäten (utbildningar på specialpedagogprogrammen); det finns där bland annat information om Specialpedagogprogrammet - profil språk- och kommunikationsutveckling och behörighet till just det programmet uppges vara examen som Förskollärare + 3 årig yrkeserfarenhet från skolverksamheten. Vill du sikta på just den varianten av specialpedagogiska programmet, måste du utbilda dig till Förskollärare och det är ett högskole- /universitetsprogram på 3,5 år på heltid. 
  Det finns också en variant som heter Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning och i behörighet till den nämns även fritidspedagogexamen, så man kan utbilda sig till Lärare i fritidshem och sedan jobba i minst 3 år innan man blir behörig att söka till specialpedagogprogrammet. Om yrket Lärare i fritidshem var god se Framtid.se/yrke/Lärare i fritidshem. Just den vägen är nog den kortaste möjliga; att bli Lärare i fritidshem tar endast 3 läsår; sedan jobbar man i 3 år så redan om 6 år kan du bli behörig att söka till den varianten av specialpedagogprogrammet. Jämför: utbildning till ämne slärare på gymnasiet brukar ta 5 eller 5,5 år. Utbildning till ämneslärare på grundskolan brukar ta 4,5 år (men minst 4 år). Utbildning till förskollärare tar 3,5 år.
  I och för sig är yrkeslärarprogrammet endast 90 högskolepoäng (som på heltid kan läsas på 1,5 år) men innan man blir behörig måste man skaffa sig bred och omfattande erfarenhet i ett praktiskt yrke vilket kan ta rätt så många år.
  Alltså, går det inte att svara "steg-för-steg" hur vägen till yrket specialpedagog ser ut, för att det beror på vilken variant av programmet du vill sikta på och du kan skaffa dig fler olika grundutbildningar (och inför de olika grundutbildningarna krävs det olika behörighet).
   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga