alva 18 år

  Hej! Jag vet inte vad jag vill studera vidare efter gymnasiet. Just nu går jag andra året på gymnasiet naturvetenskapsprogrammet. Någonting jag funderat på är att jag är intresserad av hjärnan. Finns det yrken som inkluderar att arbeta och studera om hjärnan? Någon speciell läkare eller psykolog?

  • Anna På Institutionen för neurovetenskap https://www.neuro.uu.se/ bedrivs forskning om hjärnan och institutionens lärare är ansvariga för flera olika programs kurser om hjärnan och dess funktion, se https://www.neuro.uu.se/utbildning/grundniva--program/ & vi fick även tips om Logopedprogrammet och utbildningar i Biomedicin, som kanske ocså kan bli av intresse för dig. Med vänlig hälsning & lycka till!

  5 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Alva,
  man kan arbeta med hjärnan eller studera om hjärnan utifrån olika aspekter: evolutionära, anatomiska, fysiologiska, neurologiska, psykologiska, psykiatriska och säkert också några till andra aspekter... är ju inte expert på området, utan är en allmän studie och yrkesvägledare, så kan endast ge allmänna råd, ej specifika, alltså.
  Mitt första råd blir att du kikar på många olika yrken på www.framtid.se - det är en sajt om över 2.ooo yrken! Börja gärna med att titta på yrken inom Naturvetenskapligt arbete och yrken inom Hälso- och sjukvården.
  Mitt andra råd blir att du pratar med lärare i naturvetenskapliga ämnen, dina lärare på gymnasiet alltså och frågar dem om råd och svar på den frågan som du ställer här nu.
  Mitt tredje råd blir att du som temat för ditt gymnasiearbete väljer HJÄRNAN. Gymnasiearbete är en obligatorisk gymnasiekurs á 100 poäng, vilket innebär att du ska lägga ner cirka 200 timmar på den kursen. Godkänt betyg i kursen är ett av kraven för att få ut  examensbevis. På 200 timmar (fem veckor på heltid - alltså 40 timmar per vecka, om man endast jobbar med just sitt gymnasiearbete och inte samtidigt med några andra kurser) borde du hinna göra mycket efterforskningar: du kan t.ex ta fram alla de olika aspekter av hjärnforskning, beskriva dem alla men sedan kanske välja en eller ett par aspekter som du vill fördjupa dig inom. Du kan då även ta kontakt med universitetslärare och forskare som på ett eller annat sätt jobbar med frågor om hjärnan. Efter att ha genomfört ett sådant arbete borde du kunna ha mycket mer klar uppfattning om vad du vill göra efter gymnasiet.

  • alva De aspekter jag intresserar mig är de anatomiska, neurologiska , psykologiska oh psykiatriska. Jag är intresserad av att arbeta med människor och hur vår hjärna tänker ooch fungerar. Varför vi beter oss på ett speciellt sätt, dessutom vill jag lära mig om hjärans anatomi.
  • Anna I så fall tycker jag att läkarprogrammet passar bra för dig att söka till.
  SYV-besökare Syv SYV

  Hej
  Frågan är ospecifik, jag föreslår att du söker upp en studie- och yrkesvägledare på din skola för att i ett vägledningssamtal precisera så mycket som möjligt - vad "arbeta med hjärnan" innebär för dig. Vilken innebörd vill du ge åt de orden? Vad är det med hjärnan som lockar dig? 
  Det finns annars flera olika yrken/utbildningar/ämnesområden som skulle kunna vara intressanta om man vill "arbeta med hjärnan eller studera hjärnan":
  Ex på ämnesområden: medicin (yrke läkare), psykologi (yrke psykolog), psykoterapi (yrke psykoterapeut), neurovetenskap och kognitionsvetenskap (yrke forskare).

  Hej igen, fick nu svar från en vetenskapsjournalist: "

  Hjärnan är involverad i enormt mycket. Jag kan tipsa om följande yrken som jag kommer på: neuroforskare, stamcellsforskare, neurokirurg, strokeforskare, alzheimerforskare, parkinsonforskare, onkolog som behandlar – eller forskar om - hjärncancer, psykiatriker, psykolog – men listan kan fyllas på väldigt mycket. Kanske kan du få bättre tips hos en studievägledare på ett lärosäte (högskolan eller universitet) som erbjuder relevanta utbildningar och kan därför ge bättre svar på din fråga?"

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, läs (nedan) svar från en studievägledare på läkarprogrammet:
  "Att jobba med hjärnan kan omfatta många områden – Psykologi, fysiologi/medicin etc. Läkarprogrammet ger en bred och grundläggande bas för behandling och sjukdomslära. Man kan vidareutbilda sig inom neuropsykologi, klinisk medicin eller t.ex hjärnkirurgi. Detta handlar då om vidareutbildning efter 6 år inom grundläggande medicin/läkarutbildning som självklart inte enbart begränsas till studier kring den mänskliga hjärnan.

  I läkarprogrammet så ges kurser inom tema Psyke och Neurologi men det motsvarar bara en liten del av alla läromål som programmet täcks av.

  Med vänlig hälsning".

  Hej igen, vi fick nu ännu ett svar från en annan studievägledare på läkarprogrammet, på ett annat lärosäte:
  "Om du först utbildar dig till läkare kan du sedan specialisera dig och bli neurokirurg det är en utbildning som tar ca 12 år totalt men när du specialiserar dig (de sista 5-6 åren) gör du det på en arbetsplats och inte på universitetet.

  https://www.sahlgrenska.se/jobb-och-framtid/tillsammans-for-patienten/daniel---neurokirurg/

  Alternativt specialistläkare inom psykiatrin, det tar ungefär lika länge att utbilda sig till det som till neurokirurg.

  Du kan ju även utbilda dig till sjuksköterska och sedan specialisera dig mot neurologi, det tar 3 år grundutbildning + minst ett års arbetslivserfarenhet + 2 år specialistutbildning

  https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/specialistsjukskoterskeprogrammet-med-inriktning-mot-neurosjukvard-v2ne

  Psykolog kan ju också vara ett alternativ.

  Vänliga hälsningar".
  Om yrket Specialistsjuksköterska var god läs på framtid.se/yrke/specialistsjukskoterska

  Hej igen, nu fick svar från Umeå Universitet. Var god läs nedan:
  Jag tänker att det är viktigt för dig är att fortsätta utforska och fundera på vilket sätt du är intresserad av hjärnan,vilka ämnesområden ser du som mest intressant att utgå från, naturvetenskap, medicin, beteendevetenskap eller kanske kognitionsvetenskap. Utbildningarna på universitetet har lite olika profiler, vi på Umeå Universitet har Biomedicinprogram och Läkarprogram, Biomedicinsk analytiker har vi också hos oss samt Psykologprogram och en profil jag inte såg bland övriga svaren är Kognitionsvetarprogrammet som finns hos oss, kan också vara intressant, läs mer om det och även övriga program hos oss: Utbildningskatalog, se våra program:
  https://www.umu.se/utbildning/
  Nästa vecka, 4/3 2021 har vi digitalt öppet hus, se här om något kan intressera att vara med på och välkommen att höra av er igen : https://www.umu.se/utbildning/digitala-universitetsdagen/
  /Studievägledare

  Vägledare Anonym SYV

  Hej Alva!

  På Karolinska Institutet finns flera utbildningar där man studerar hjärnan (neurovetenskap) på olika sätt.

  Vi har psykologprogrammet där man betonar sambandet mellan psykologi (kunskapen om beteende, känslor och tankar) och människan som biologisk varelse (hjärnans organisation och funktion, beteendegenetik, fysiologi, evolutionen med mera).

  Inom det forskningsförberedande Biomedicinprogrammet läser man kurser inom neurovetenskap.

  Även läkarprogrammet har neurovetenskapliga kurser.

  Alla programmen ger en bas för vidare studier, forskning och arbeta inom neurovetenskap. Exempel på Karolinska Institutets forskning inom området finns här

  https://ki.se/forskning samt på Institutionen för neurovetenskap https://ki.se/neuro och Institutionen för klinisk neurovetenskaphttps://ki.se/cns

  Med vänlig hälsning

  Allmän studie- och karriärvägledning
  Avd. För utbildning- och forskarutbildningsstöd| 

  Karolinska Institutet

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Att jobba med hjärnan; stöter man på i flera utbildningar och yrken. Exempelvis de utbildningarna jag anger nedan, men på olika sätt. Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet ger behörighet till bl.a dessa utbildningar:

  Biomedicinska analytikerprogrammet 180hp:

  Som Biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin, analyserar man prover och kan kritisk utvärdera analysresultat. Som biomedicinsk analytiker inriktning fysiologi, genomför man dessutom undersökningar och analyser i direkt kontakt med människor. Oavsett inriktning arbetar man med avancerad teknik.

  De två inriktningarna innebär med ingående:

  Inom inriktningen fysiologi lär sig studenterna om undersökningar på bl.a. hjärta, kärl, nerver och muskler som utförs på patienter. Tekniker som ingår i utbildningen är elektrofysiologiska undersökningar, ultraljud samt nuklearmedicin.

  Yrkesfilm BMA Fysiologihttps://www.youtube.com/watch?v=x0f505MS63U

  Inom inriktning Fysiologi kan man arbeta på Neurofysiologisk-klinik där det handlar om Hjärnan och nerver.

  Inom inriktningen laboratoriemedicin så koncentreras undervisningen på laboratoriemedicinska undersökningsmetoder på provmaterial som kan vara allt ifrån ett urinprov, en bakterieodling till ett vävnadsprov.

  (Områdes)behörigheten på båda inriktningarna är A12/12. Ansökan sker direkt till den inriktning man är intresserad av.

  Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

  En arbetsterapeuts vardag kan se mycket olika ut beroende på arbetsplats och uppdrag. Vissa utgår från individen och får ansvaret att anpassa en persons vardagsmiljö efter dennes behov eller prova ut olika fysiska eller kognitiva hjälpmedel. Andra kan arbeta med tillgänglighet och välmående på en mer samhällelig nivå.

  Gemensamt är att din roll som arbetsterapeut är väldigt viktig för de personer du hjälper.

  Läs mer: https://www.oru.se/utbildning/program/arbetsterapeutprogrammet/

  Som Arbetsterapeut kan man arbeta inom Psykiatrin och rehabilitering av hjärnan/det kognitiva.

  Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

  Utbildningen är för dig som, genom kunskaper i anatomi och fysiologi, vill veta hur människan fungerar, samtidigt som du är intresserad av hur teknik och strålningsfysik ge svar som ligger till grund för fortsatt vård och behandling av patienter. (Röntgen av hjärnan förekommer).

  Eftersom tekniken utvecklas i en rasande fart är det bra om du också är nyfiken och tycker det är spännande att följa med i den nyaste forskningen kring radiografi.

  Samtidigt är det viktigt att du tycker om att arbeta med människor och omvårdnad, eftersom du i din framtida yrkesutövning kommer att ha patientkontakt.

  Läs mer:

  https://www.oru.se/utbildning/program/rontgensjukskoterskeprogrammet/

  Alla program ovan leder till en yrkesexamen (legitimation utfärdas hos Socialstyrelsen) och ger möjligheter till vidare studier på avancerad nivå och inom forskning (efterfrågan är stor!)

  Detta om du vill forska vidare på Hjärnan exempelvis.

  Samtliga programs arbetsmarknad: Behovet är stort efter arbetskraft och konkurrensen är liten.

  Örebro universitet har även ett masterprogram med två inriktningar, som heter ’Metoder inom medicinsk diagnostik’.

  Exempelvis inriktning Bild- och funktionsdiagnostik (länk ovan) ger dig möjlighet till fördjupning i undersökningsmetoder som används inom kliniska avdelningar för röntgen, bilddiagnostik och fysiologi. Inriktningen innehåller även teoretisk fördjupning och kräver att du har minst ett års yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

  Vänliga hälsningar

  Studievägledare

  ÖREBRO UNIVERSITET

  Institutionen för Hälsovetenskaper

  Frågor och svar

  • Line 20 år

   Antagningspoäng 2022?

   Hej, med tanke på att årskullen 2002 och 2003 nu haft ganska stora delar av sin gymnasieutbildning på distans, är det stor möjlighet att även antagningspoängsgränserna sjunker? Om jag tex söker till KTH 2022, är det då det föregående årets poäng som blir gränsen?

   Anna SYV: Hejsan,antagningsgränserna bestäms inte på förhand. De uppstår i konkurrensen om utbildningsplatserna. Antal utbildningsplatser ställs mot de meriter som sökande har och så ser man i efterhand... Läs hela svaret
  • Mohamed 17 år

   Går det att ersätta Idrott & hälsa?

   Hej, Jag går i 2an på gymnasiet och har hittills väldigt höga betyg. Jag har dock ett betyg i idrott som är lågt och jag är rädd att det ska sänka mitt jämförelsetal. Jag planerar att läsa matte specialisering nästa år som en utökad kurs och undrar om mitt betyg i den kursen kan ersätta mitt...

   Anna SYV: Hej,Idrott och hälsa 1 är en av de Obligatoriska kurser på gymnasiets alla nationella program och betyget i den kursen måste ingå i examensbevis från gymnasiet, för att i annat fall... Läs hela svaret
  • Dina 23 år

   Vad kan jag komma in på?

   Hej. Jag har grundläggande behörighet från gymnasiet, och har även pluggat upp 3 ämnen, bl. a engelska 6, samhällskunskap 1a2 samt naturkunskap 1a2. Vet ni vad man kan komma in på för utbildning, på universitet med dessa ämnen? Tacksam...

   Anna SYV: Hej Dina, det finns tusentals utbildningar på de svenska lärosätena. utbildningsutbud för start höstterminen 2021 kommer fastställas till mitten på mars 2021. Lärosätenas gemensam... Läs hela svaret
  • Anonymes 19 år

   Hur ser antagningspoängen ut i höst?

   Hej allihopa, börjar bli ganska nervös inför universitetet nu i höst. Jag har tänkt att söka in till basår nu på Göteborgs universitet, men är rädd att poängen inte räcker till. Förra årets antagningspoäng var ganska låga, så jag hoppas på att det blir så igen. Finns det något sätt att lista ut...

   Mikael SYV: Ingen kan på förhand veta om antagningsgränserna går upp eller ner. Det kan finnas gissningar men ingen kan veta.
  • Desirée 27 år

   Söka internationell och svensk masterutbildning samtidigt?

   Hej! Om man har sökt en internationell master till en svensk skola via universityadmissions.se, och sedan vid senare datum även sökt svensk master via antagning.se, hur prioriteras antagningarna? Vad ligger som första val, den internationella eller svenska? Det vill säga om båda...

   Mikael SYV: Kontakta Antagning.se och ställ din fråga där. Och du kan samtidigt också fråga antagningsgrupperna på de lärosäten dit du söker,
  • Filip 16 år

   vet ej vilken linje som kommer vara bäst för mig?

   Jag vill vill bli läkare men jag känner att jag är mer intresserad av det humanistiska programmet än naturprogrammet. Är det dåligt att satsa på att gå ett naturvetenskapligt basår sedan efter gymnasiet för att gå behörighet till läkarprogrammet om jag går det humanistiska programmet? Jag kanske...

   Mikael SYV: På HU blir du inte behörig till läkarprogrammet- det vet du redan. Dessutom är det inte säkert du blir direktbehörig till naturvetenskapliga basår heller. På HU... Läs hela svaret
  • Elin 15 år

   Vilka yrken kan man ha utan att gå på gymnasiet?

   Fråga i rubriken. Är skoltrött o vill inte gå på en skola som gymnasium som är som en fortsättning på grundskolan. Det kan vara yrken men andra sorts utbildning.

   Anna SYV: Hej Elin,rent formellt, så är man "klar med skolan" (alltså uppfyllt sin skolplikt) om man genomförde studier på grundskolan och fick ut ett slutbetyg i slutet av... Läs hela svaret
  • Elin 15 år

   Jag skrev min fråga i beskrivningen?

   Jag undrar lite jag har en garanterad plats på ett ekonomiföretag. Men vill helst inte gå på gymnasium är dom kunskaperna väldigt viktiga eller kan man gå en kortare utbildning som tex komvux om man ska bli auktoriserad redovisning ekonom?

   Anna SYV: Hej Elin,För att i Sverige bli auktoriserad revisor eller redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 högskolepoäng = 3 års studier på... Läs hela svaret
  • Johanna 21 år

   Engelskalärare, andra språk, möjligheter?

   Hej! -Om man utbildar sig till engelska lärare, hur stor är chansen att få jobb utomlands om man är svensk? -Och om man jobbat som engelskalärare i ett land och lärt sig det språket bra, finns det möjlighet att lära ut det språket i andra...

   Anna SYV: Hej Johanna,utomlands finns ett mindre antal svenska skolor: grundskolor och gymnasieskolor - inte så många och inte i alla länder, men de finns. Min uppfattning är att det som svensk... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 34 år

   För elever med ASD, ADD, ADHD och koncentrationssvårigheter?

   Finns det någon sammanställning av gymnasiala utbildningar för elever med ASD (autism-spektrum-diagnoser), koncentrationssvårigheter, ADD, ADHD och liknande NPFunktionsvariationer? I så fall är jag mycket tacksam om jag kan ta del av den info. Snabbt svar uppskattas extramycket! S. :)

   Liselotte Johansson: Hej!på gymnasieguiden.se/reportage/gymnasiestudier-foer-elever-med-saerskilda-behov finns det en ganska färsk sammanställning, en lista på gymnasieskolorna (kan dock inte lova... Läs hela svaret
  • Lars 53 år

   Vad motsvarar IB Chemistry och Physics Standard Level?

   Hej, jag läser IB programmet utomlands och vill komma in på Civilingenjörsutbildningen. Jag undrar om Chemistry Standard Level räcker för att klara Kemi 1 kravet? Och räcker det att läsa Physics Standard Level för att klara Fysik 2 kravet?

   Anna SYV: Hej Lars,om du läser mot diplom från IB, då kommer du få diplom året 2021 eller senare och i så fall finns aktuell info på... Läs hela svaret
  • Tara 17 år

   Måste jag börja om 1an?

   Hej jag är en 16- årig tjej som har haft mycket problem som jag inte vill nämna men de handlar mycket om min hälsa och min mentalitet. Har alltså inte kunnat komma till skolan alls. Min frånvaro är jätte hög och har knappt betyg, man kan...

   Anna SYV: Hej,om du vill efter gymnasiestudier komma in på läkarprogrammet då behöver du få ut examensbevis från gymnasiet (eller från komvux) eller omdöme om grundläggande behörighet... Läs hela svaret
  • Mary 18 år

   Vad betyder talen man ser i antagningsstatistik?

   Hej! Jag undrar om det är jämförelsetalet som man ser när man kollar antagningspoäng/statistik eller om meritpoängen är inkluderade i dessa tal. Hittade ingen information om det online s tänkte att ni kanske vet. Tänker att det är bra att veta då man kanske tror att man har ungefär tillräckligt...

   Anna SYV: hej Mary, meritpoängen är inkluderade. Det är med MERITVÄRDET (summan av Jämförelsetalet + Meritpoängen) som man konkurrerar, i betygsgrupper, till högskola-universitet i Sverige.
  • bana 20 år

   Hur kommer man in på tandlakarprogrammet genom folkhögskolan?

   Hej, hur är det med att komma in på tandläkarprogrammet genom folkhögskolan? Jag läste att man kan gå in på läkarprogrammet genom folkhögskolan om man har gått in i naturprogrammet i gymnasiet, då kan man läsa ett allmän...

   Anna SYV: Hejsan,du har frågor om att komma in på tandläkarprogrammet.Det är inte alls självklart att komma in på folkhögskolans allmänna kurser. Om du söker och kommer in och har sedan innan... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga