Joel

  Hej. Förra året blev jag dömd för ringa narkotika, det var ett fruktansvärt misstag som jag ångrar varje dag, jag kommer aldrig göra om det. Jag kommer ha en prick i register i lite mindre än 5 år till. Kommer jag ens kunna söka till socionomprogrammet? Kommer universitetet att ta del av detta i antagningsprocessen? Kommer jag kunna fullfölja praktiken i T5, vill säga: kommer de att kontrollera mitt belastningsregister då? Det känns jobbigt..

  • Julia : Malmö Universitet svarar så här: "Verksamhetsförlagd utbildning och arbete inom barn- och unga kräver utdrag ur polisregistret. Som det ser ut idag är det den verksamhet som kräver det, så det finns möjlighet att få genomgå verksamhetsförlagd utbildning inom andra verksamheter."
  • Julia : Högskolan i Halmstad svarar så här: "Högskolan i sig begär inga utdrag från belastningsregistret infor antagning, däremot kan detta komma att göras inför VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som sker termin 5. Kommande arbetsgivare kan också begära utdrag ur belastningsregistret inför anställning och det ska absolut begäras inför arbete med barn/unga och funktionshindrade. Hur en prick i belastningsregistret bedöms i relation till ovanstående är beroende dels av arbetsgivarens uppfattningar men naturligtvis också arten på brottet som ligger till grund för pricken. Är det en mindre förseelse så borde det inte påverka. I vissa fall kan ju även den personlig erfarenheten av ”att ha varit på den andra sidan” vara positiv i det sociala arbetet. Men är det ett grövre brott som mord, pedofili, grov misshandel (kanske speciellt grovt våld i hemmet) eller dylikt så blir det sannolikt svårt för personen att försöka ta sig ut i arbetsliv efter utbildning. Jag tror inte att jag kan ge dig tydligare svar än så utifrån den information jag fått. Vänliga hälsningar".

  3 Svar

  SYV-besökare SYV

  Svar på din fråga är nog att det beror på omständigheterna, vilken påföljd som döms ut,  och vad du har tänkt arbeta inom mer exakt.

  Uppgifter i belastningsregistret gallras efter fem år om det rör exempelvis penningböter och efter 10 år om det handlar om åtalsunderlåtelse, fängelse eller villkorlig dom. Vilka påföljder som gallras efter viss tid framgår av polisens hemsida (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/gallringsregler/).

  Vilken påverkan belastningsregistret har beror på vad personen ska arbeta med. För vissa yrkeskategorier kan arbetsgivaren vända sig till polisen och begära utdrag från belastningsregistret och för vissa yrken kan arbetsgivaren begära att man själv ska visa upp utdraget. Vilka yrken det handlar om finns också på polisens hemsida (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/information-till-arbetssokande/)

  SYV-besökare SYV

  Hej! vi fick nu svar från en sakkunnig som är verksam på Stockholms universitet; läs hans svar, nedan:

  "Förekomst i belastningsregistret är inget hinder för att gå socionomprogrammet, inte heller för att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (praktik). När det gäller praktiken kan det vara så att vissa praktikplatser kräver att såväl anställda som praktikanter är ostraffade, men i så fall finner man en annan praktikplats".

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Var god läs, nedan, svar från en studievägledare på Socialhögskolan vid Lunds universitet:
  "Nej, det behöver inte vara ett hinder för studenten, varken som socionomstudent eller under VFU.

  Att studenten finns in belastningsregister hindrar inte studenten i ansökan till socionomprogrammet eller från att läsa termin 5 och VFU. En del verksamheter för VFU kommer dock inte att vara aktuella för berörd student eftersom dessa kräver att student lämnar utdrag ur polisregistret, t.ex verksamheter inom barn- och unga. Men vi har även andra verksamheter där utdrag från belastningsregistret inte är ett krav och vi uppmuntrar berörda studenter att informera oss i samband med att de skickar in sin anmälan till kursen så vi kan göra bra placeringar/matchningar mellan student och verksamhet."

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga