1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej I!
  Grundläggande behörighet krävs alltid till alla studier på de svenska högskolor och universitet. Och den kan man uppnå på flera olika sätt, t.ex genom examensbevis från gymnasiet, eller från komvux eller genom omdöme från en folkhögskola. Man kan också uppnå grundläggande behörighet genom 3-årig arbetslivserfarenhet plus några godkända gymnasiala kurser, men svenska1, 2&3 (eller svenska som andraspråk 1, 2 och3), engelska 5&6 och matematik 1 måste man i vilket fall ha godkända betyg i. Uppnår man grundläggande behörighet endast genom arbetslivserfarenhet måste man för konkurrens göra högskoleprovet och man prövas i så fall  endast i HP-urvalet.
  Ett nytt sätt att bekräfta att man har grundläggande behörighet förväntas införas under våren 2025 (och användas inför antagning till svenska högskoleutbildningar som startar hösten 2025); läs mer om det på uhr.se/nationellt-behorighetsprov

  Hänvisningar/lästips
  uhr.se/om-uhr/nyheter/2019/nationellt-behorighetsprov-kan-komma-2025
  Antagning.se/sv/dina-betyg/en-annan-väg

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga