seort70

  Hej! Jag har ganska många elever som har hämnats hos en obehörig lärare som inte kan undervisa ämnet naturkunskap på svenska, enligt 30 elever på gymnasiet. Jag undrar om elever i åk3 som väntar på att göra omprov på natur och kemi, får F kan de göra prövningar i Komvux efter de är klara? Detta gäller några elever som vill komma in på läkarutbildning och behöver ha höga betyg. Andra förklaringen är att 97% av eleverna har fått F hos den läraren och därför de kan inte ha bättre betyg än E i slutändan. Mvh/ Sepideh Moberg

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  du frågar om eleverna kan göra prövningar på komvux "efter de är klara" - menar du klara med den aktuella kursen eller klara med gymnasiet?
  Reglerna säger att så länge en elev är inskriven på gymnasiet så får hen göra prövningar endast på sin egen gymnasieskola och endast i två fall: om eleven fick F i kursen eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas. 
  När eleverna inte längre är inskrivna på gymnasiet, får de försöka hitta var de kan anmäla sig till prövningar i hela Sverige (oavsett vilken kommun de är folkbokförda i). Prövningsavgift (för prövning i en kurs ligger på 500 kronor, se information på skolverket.se). 
  Läs gärna en sammanfattning om prövningar på Frågasyv.se/info/prövning >>
  Att många och t o m alla elever i en klass får F i en viss kurs bevisar inte att eleverna fick fel betyg. Det kan slumpa sig så att ingen av eleverna i en klass når upp till kraven för godkänt betyg. Betygen i Sverige sätts numera i relation till kursmålet och betygskriterier (tidigare jämförde man elevernas kunskaper inom en klass och några duktigaste fick högsta betyg, men som det är nu, så kan det bli så att ingen av elever i en klass kan få A eller ens E). Jag kan inte säga någonting om lärarens kompetens, utifrån information i din fråga. Det är ytterst rektorns ansvar att "ta tag" i den situationen som du beskriver i din fråga. 
  Många gånger är det fördelaktigare för en elev att ha F i en kurs, jämfört med E. Har eleven F i en kurs, kan hen läsa samma kurs på komvux, efter gymnasiet men om hen har E, då är det endast prövning som gäller. Det kan inte garanteras att hitta var man kan anmäla sig till prövning. Många vill göra prövningar och tillfällen är få och bokas upp mycket snabbt. Provning kostar också pengar: förutom avgiften så ska man resa minst 2 gånger till prövningsstället + vara ledig de två dagarna som prövningen genomförs under (i vissa kurser där laborationer ingår kan även tredje prövningstillfälle, alltså ännu en dag, blir aktuellt). Under förberedelser till prövningar kan man inte få studiemedel eller studiehjälp från CSN, utan man förbereder sig på sin fritid. Det är alltså fördelaktigare att läsa på komvux jämfört med att endast bli hänvisad till att göra prövningar. 
  Varför kan man inte läsa en kurs på komvux om man redan har godkänt betyg? Jo, för att komvux får inte ta in på kurserna om personen redan har de kunskaper som kursen avser att ge. Godkänt betyg (E eller högre) påvisar att man har de kunskaperna (godkända sådana) som kursen avser att ge, därför får man i de flesta fallen svar PLATSBRIST eller TILLHÖR EJ TILL MÅLGRUPPEN från komvux, när man söker läsa en kurs i vilken man har E eller högre. Däremot har man F eller inte har läst en kurs, då finns det inga bevis på att man redan har de kunskaper som kursen avser att ge och då är chansen stor att få läsa kursen. 
  Varför är det nästan alltid lättare att få högre betyg om man läser en kurs jämfört med prövningen? 
  _ Jo, om man läser en kurs, så får man undervisning och kan få hjälp av läraren; man ägnar tid år sina studier (man kan många ggr få studiestöd i form av utbetalningar från CSN och behöver inte nödvändigtvis jobba eller ha en annan sysselsättning som bringar inkomst under sin studietid). Att kan läser en kurs på komvux säger inte ngt om att man inte kan göra prövning och t o m många prövningar i samma kurs (både under sina komvux-studier och innan eller efter studierna).

  Får man läsa gymnasiala kurser på komvux i vilken kommun/stad som helst?
  _ Nej, det får man inte. Man anmäler sig på komvux i den kommunen där man är folkbokförd.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga