David
  Hej. Min flickvän är från USA och talar engelska som modersmål. Hon har en kandidatexamen i social-antropologi och studerar en masterexamen vid Lunds universitet. Hon har nu tänkt att hon skulle vilja bli engelskalärare i Sverige efter sin master, men har inga poäng i engelska som ämne, framförallt därför att engelska är annorlunda som ämne i USA. Hon har nu fått intresse för att lära ut engelska i Sverige, och undrar hur lång tid det skulle ta att utbilda sig till engelskalärare. I och med att hon talar engelska som modersmål undrar vi om hon trots detta behöver gå kurser i engelska i Sverige. Vi förstår att hon måste gå 90 högskole-poäng KPU, men undrar helt enkelt om hon sen kommer behöva gå ytterligare poäng eller inte?
  • Mikael : Hur mycket svenska kan hon? För att läsa till lärare i Sverige måste man bl.a ha kunskaper i svenska motsvarande godkänt betyg i tredje gymnasial kurs, svenska eller SAS 3 eller klara en svår test, TiSUS.
  • : Hej
  • Mikael : Hej David!
  • : Hon har gått och klarat av svenska grundkurs för invandrare och planerar redan att gå svenska som andraspråk helt ut (1-3 som jag förstått det)
  • Mikael : Jag har skrivit svar, nedan, utifrån det jag känner till. Vänd dig gärna till antagningsgruppen på det lärosäte där hon vill gå KPU. Som regel, krävs det studier i Engelska á 120 hp (4 terminer) + helst även 90 hp inom ett annat ämne, för att kunna komma in på KPU för blivande gymnasielärare.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej David,
  när det är lärarbrist, kan man få jobb som lärare även om man inte har lärarlegitimation. Och det kan vara en väg in i yrket på så sätt att man testar jobba som lärare och vet sen om det är just det man vill + om man jobbat i några år som obehörig lärare kan man ofta komma med i ngt projekt som hjälper skaffa sig lärarbehörighet, t.ex VAL (vidareutbildning av Lärare).

  Men vill man ha lärarlegitimation, behöver man få ut Lärarexamen - vilket man kan få via ämneslärarprogrammet eller via KPU, kompletterande pedagogisk utbildning. Om antagning till KPU kommer bedöma din flickvän som behörig sökande eller inte, eller om de kan göra undantag från behörighetskravet - är en fråga till antagningsgruppen på det lärosäte där hon vill gå KPU.
  Ännu ett problem är att KPU brukar prioritera sökande som ska bli lärare i flera ämnen: på gymnasiet är det oftast i 2 ämnen som man är lärare i, alltså t.ex engelska och svenska eller engelska och samhällskunskap. Så, även om KPU skulle säga att hon är behörig att söka, så är det inte säkert hon kommer in pga hon ska då bli behörig lärare i endast ett ämne, engelska.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga