Alina

  Hej! Finns det möjlighet att tenta i ryska som moderna språk för en elev från Stockholmsregion? Flera gymnasium har svarat att de kan ordna detta bara om elev går i gymnasium i samma kommun. Stämmer detta? Gäller de inte hela regionen? Finns det möjlighet att göra prov i Göteborgs språkcentrum? Gymnasium som startas under hösten ligger i Danderyds kommun som inte har undervisning i ryska. Det är spetsutbildning med riksantagning. Meritpoäng för moderna språk behövs inte. Det räcker med EN 7, MA 5 och MA spets. Mening är att ersätta Tyska 3 eller en annan språkkurs som ingår i NA  program. CSN finns inte under hösttermin (under 16 år).

  • Julia : Har jag förstått det rätt: du söker möjlighet att slippa läsa tyska 3 och av den anledning försöker hitta möjlighet att få betyget i ryska språket?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Alina,

  i NA (oavsett vilken gymnasieskola eleven läser på) ingår en kurs inom ämnet Moderna språk som en obligatorisk kurs men eleven får i stället för den kursen läsa Modersmål, alltså kan eleven t.ex läsa Modersmål 1 (ryska) och få det betyget in i sitt examensbevis från NA. På så sätt slipper eleven läsa ämnet moderna språk. Betygen i modersmål ger inte meritpoängen, men du skriver att eleven får max antal meritpoäng genom andra kurser (och så är det ju inte obligatoriskt att ha några meritpoäng, över huvudet taget).
  Vad gäller "tenta av" ryska som moderna språk, så kan det bli svårt att hitta var eleven kan göra det + det är problematiskt att ta in ett betyg i sitt examensbevis, från gymnasiet, i en kurs som inte är läst på gymnasieskola. Som regel får eleverna endast ta in kurserna in i sitt examensbevis som är lästa på sin egen gymnasieskola.
  I ämnet modersmål på gymnasiet, i Sverige, ingår tre kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål: aktiv tvåspråkighet. Om eleven ska läsa endast en kurs, så är det Modersmål 1 som hen bör läsa. Efter den kursen kan eleven, om hen vill läsa de andra 2 kurser inom det ämnet, och de båda kan ingå i elevens examensbevis (som kurser i "avdelningen" Individuellt val, 200poäng).
  Vad gäller riksrekryterande spetsutbildning så kan det vara så att skolan redan på förhand har bestämt vilka kurser som eleverna kommer att "välja" inom individuellt val, men jag kan inte tänka mig att skolan kan ha någonting emot att eleven läser en kurs i ämnet modersmål i stället för en kurs inom moderna språk. Om SYV på skolan inte håller med, kan ni kontakta skolverket - tel.nr 08-527 332 00. Enligt vad skolverket tidigare har svarat så gick det bra att i stället för moderna språk läsa modersmål och ta det betyget in i examensbevis från NA.

  • Alina :

   Tack! Jag förstått angående modersmål. Det stämmer med individuellt val. Det är matte. Men nu kommer en ny fråga. Att det är problematiskt att ta in ett betyg i sitt examensbevis, från gymnasiet, i en kurs som inte är läst på sitt eget gymnasieskola. Om A betyg i MA 1,2,3 redan finns från Norra Real efter mattespets program i skolan hur funkar detta? Ska kurser studeras på nytt i Danderyd och nationellprov göras om?

  • Julia :

   Nej, eleven behöver inte läsa om kurserna om hen redan har gymnasiala (godkända) betyg. Att en elev byter från en gymnasieskola till en annan är ett undantag. De flesta elever läser alla sina kurser på en och samma gymnasieskola. Men om eleven byter skola så får betygen från en annan gymnasieskola ingå i elevens examensbevis.

  • Julia : Det är svårt att förklara kort och tydligt. Det finns regler och så kan det ibland finnas undantag också. Ibland sker det som egentligen inte får/bör ske... och i så fall är det huvudmannens beslut som gäller (i praktiken rektors beslut). T.ex får inte grundskolorna sätta gymnasiala betyg, men det finns särbegåvade elever som läser t.ex gymnasiematte redan på grundskolan och får betygen (ibland genom prövningar). Då tas olika lösningar i bruk: ibland läser eleverna om samma kurser i vilka de redan har godkända betyg , t. o m A-betygen, högsta möjliga. Det är bra att diskutera elevens unika situation med SYV-en på den skolan där hen är elev eller blir (inom kort) elev. I svåra fall får rektor göra bedömning. Skolpersonal har också möjlighet att söka experthjälp - bl.a fråga de sakkunniga som jobbar på skolverket.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga