Teeshk

  Jag hade en prov i spanska man skulle översätta och skriva en dialog. Provet var i skolan, skriftligt och efter 5 veckor fick vi tillbaka provet. Jag lämnade in mobilen och gjorde provet. Jag hade lite problem med översättning men bättre med dialogen. Men dialog var så perfekt, så trodde inte min lärare på mig att det bar jag. Jag hade redan tränat in den skrivit en dialog, sökte efter hur man hälsar och hur man avslutar. Men jag hade glömt bort vad jag hade skrivit för att jag hade andra prov efter spanska provet. Jag svarade rätt på några men det räckte inte. Kan en lärare göra så?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  hej!

  Betygssättningen är inget som SYV sysslar med, vi får inte utbildning i betygssättningen och sätter inte några betyg. Det är lärarens kompetens att sätta betyg. Det jag som SYV vet är följande: ytterst ansvarig på en skola är Rektorn; läraren sätter det betyget som hen anser motsvarar de kunskaper som eleven har i slutet av kursen (alltså när en kurs avslutas, bör läraren sätta - på sammantagen bedömning - det betyget som motsvarar de kunskaper som eleven kan uppvisa "den dagen som kursen avslutas"). Så, om en elev kunde någonting mitt i kursen men sedan glömt det mot slutet av kursen, så bör läraren sätta det betyget som motsvarar det som eleven kan den dagen då betyget sätts (och inte enligt vad eleven kunde förut). Men, som sagt, SYV sätter inte några betyg.

  Du får gärna ringa till Skolverket - tel.nr 08-52733200 och du får också prata med läraren och med rektorn på din skola och be om förklaring kring betyget du fick.

  • : Nej det är ingen betyg sättning. Min lärare tog ifrån poäng från provet för att dialogen var väldigt bra och hen trodde inte på mig?
  • Julia : Om du anser att läraren gjorde fel, och du har pratat med läraren om det men hen vägrar ändra sig - kontakta i så fall rektor på din skola. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för det som händer på skolan. vi på Fråga SYV kan i detta fallet inte hjälpa, tyvärr.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga