1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Linda,
  det bästa svaret på den frågan som du ställer här nu, får du från studievägledare på lärarhögskolorna.
  Som en allmän studievägledare (som har övergripande, generell kunskap om Alla yrken och Alla utbildningar) kan jag säga att jag vet att de som läste förskollärarprogrammet förut (kunde välja till kurserna inom programmet som ledde till att de kunde få ut behörighet att undervisa i vissa ämnen (ofta estetiska ämnen eller engelska) i upp till årskurs 6 på grundskolan. Det kan inte uteslutas att du inom förskollärarprogrammet skulle kunna läsa vissa kurser som skulle leda till möjlighet för dig att i din legitimation få även undervisning i idrott till "en viss årskurs på grundskolan", gissningsvis max upp till årskurs 6. Jag har svårt att tro att man inom förskollärarprogrammet kan skaffa sig behörighet att undervisa i grundskolans senare år, t.ex på högstadier, åren 7-9. 
  Frågan är om du vill bli idrottslärare på gymnasiet eller på grundskolan och inom grundskola - inom tidigare eller senare år på grundskolan. Jag tror inte det finns någon inarbetat lösning för en förskollärare att snabbt bli behörig att undervisa i idrott i grundskolans senare år eller på gymnasiet. Men fråga gärna studievägledare på lärarhögskolorna. Det är lärarbrist och man försöker skapa olika lösningar för att snabbare och smidigare utbilda till läraryrken. Men det är också brist på legitimerade förskollärare också, så det finns ingen större behov att skapa lösningar som omskolar förskollärare till andra yrken (för att man behöver de som ska jobba som just förskollärare), men med det sagt, så är det inte förbjudet att omskola sig. Dock kan det vara så att du måste i så fall läsa utbildning till idrottslärare från början till slut, utan hänsyn till att du har sedan innan utbildning till förskollärare. 
  Du kan både "googla" och kontakta studievägledare på lärarhögskolorna; du kan också se om du hittar relevant information på skolverkets hemsida. Det är skolverket som utfärdar legitimationer för både lärare och förskollärare, så deras avdelning för lärare- och förskollärarlegitimationer borde kunna bistå med relevant information. 
  Du kan också leta bland utbildningar på www.studera.nu som är lärosätenas (högskolornas & universitetens) gemensam webbplats. 
  Jag beklagar att jag eller ngn av mina kollegor som brukar svara här på forumet inte kan ge ett bättre svar på din fråga. Din fråga är mycket "smal"/specifik och kräver expert-kunskap, och det är studievägledare på lärarhögskolorna (i första hand där just Förskollärare och idrottslärare utbildas) som är mest lämpade att svara på den. Situationen förändras också. T.ex kan man idag få svar att det ej finns någon genväg från yrket Förskollärare till yrket Idrottslärare men redan imorgon kan något lokalt projekt skapas som öppnar för "överbryggande kurser" som omskolar till Idrottslärare (anledningen kan vara att i en viss del av Sverige råder större brist på Idrottslärare än på Förskollärare, t.ex). Du behöver därför ständigt söka information, kontakta samma personer på nytt, googla och hoppas på att någon lösning skapas och att du också hittar den lösningen. 
  Mvh
  SYV Liselotte

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga