Rono 21 år

  Hej! Jag läser nu på komvux för tidigare mål till examen inom naturvetenskap och teknik, men kommer söka en kurs nu (affärsjuridik) som inte ingår i en naturinriktad kurs inom naturvetenskap och teknik, vilket gör att mina kurser då inte kommer överväga mot den inriktningen. Kan min examen istället bli med inriktning inom samhällsvetenskap och humaniora om kurserna då överväger sig till det examensområdet (vilket de gör) trots att mitt komvuxarbete inriktar sig inom naturvetenskap och teknik.

  1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Rono.
  Vilka kurser som kommer ingå i ditt examensbevis från komvux får du ta med studie- och yrkesvägledare på komvux.
  Vad gäller bli behörig till svenska högskole- och universitetsutbildningar så måste man alltid ha grundläggande behörighet, och detta gäller vid anmälningar till både kurser och program.

  Sedan kan också särskild behörighet krävas. T.ex den här utbildningen - kandidatprogrammet som beskrivs på liu.se/utbildning/program/f7kar kräver för särskild behörighet godkända betyg i Samhällskunskap 1b, Engelska 6 och Matematik 3 (3b eller 3c). Du måste se vilken särskild behörighet som den kursen eller det programmet som du vill komma in på - eventuellt kräver. Till kurserna kan behörighet ibland beskrivas så här "Grundläggande behörighet" (vilket betyder att särskild behörighet krävs ej).
  Om särskild behörighet krävs, då kan man ha betygen i kurserna som krävs för särskild behörighet både inom sitt examensbevis eller utanför examensbeviset - man blir "lika behörig för det" kan man kanske säga (dock kan detta leda till att man prövas i olika urvalsgrupper - här blir det en fråga om man gjort en Komplettering eller inte).

  Examensbevis från komvux
  För behörighet till svenska högskolestudier spelar det ingen roll från vilket område man tar ut examen. Har man grundläggande behörighet + särskild behörighet (om den krävs) då är man behörig och konkurrerar om plats på utbildningen.
  Konkurrera om plats på svenska högskoleutbildningar kan man bland annat med resultatet från högskoleprovet.

  Antagning till högskoleutbildningar, i Sverige, görs som regel så här:
  - Antagning.se prövar om man är behörig;
  - är man behörig så räknar Antagning.se fram ditt MERITVÄRDE (en siffra som högst kan uppgå till 22.5) och så konkurrerar man med den siffran mot de andra sökande.
  Alltså, exakt vilka kurser man läste på gymnasiet eller på komvux spelar ingen roll för konkurrensen.

  Det är endast i undantagsfall - när lärosäte öppnar för AU som det eventuellt kan spela roll vilka kurser man läste på gymnasienivå. Det är inte särskilt ofta som AU används. Se på utbildningens webbplats om du hittar information om AU; fråga annars studievägledare på den institutionen där utbildningen ges.

  Tillbaka till innehåll i examensbeviset från komvux
  Om du uppfyller kraven för examensbevis från område "teknik-naturvetenskap" då kan du ta ut examensbevis och med det söka vilka utbildningar som helst, även om de inte ligger inom område teknik/naturvetenskap.
  Om du inte uppfyller kraven för examensbevis från teknik/naturvetenskap och vill ta ut examensbevis inom ett annat område då är det mycket möjligt att gymnasie- eller komvuxarbete inom "fel område" ändå kan ingå (det är lite av en "grå zon" - efter ändringar som trädde i kraft 1 juli 2021). Innan 1 juli 2021 var man även på komvux tvungen ha rätt tema för gymnasiearbete. Med förändringar från 1 juli 2021 så står det inte ngt om vilket tema som är OK att ha i sitt examensbevis (tolkningen kan därför vara att vilket som helst GA eller Komvuxarbete som är godkänt, alltså betygsatt med betyget E, kan ingå) men till syvene och sist blir det upp till rektorn på komvux att besluta om det.
  Du kan också ta och ringa till skolverket och ställa din fråga där - tel.nr 08-52733200.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga