J

  Jag går just nu andra året på gymnasiet (Samhällsvetenskap med inriktning beteende) och det börjar närma sig sommarlovet. Jag känner mig inte nöjd med att ha det betyg jag kommer att få i Spanska 4 som slutbetyg i kursen. Jag undrar om det är möjligt att avstå från lärarens betyg och stenplugga spanska under sommarlovet och sedan tenta av den i början av 3:an?


  Eventuellt att jag avstår från betyget så att jag kan läsa upp det på Komvux.

  1 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej Frans,

  Om du får F i kursen, då har du rätt innan du går ut år3 på gymnasiet göra prövning men inte om du får E eller högre betyg.
  Och tyvärr ingår det inte i elevens rättighet att avstå från betyget. Om läraren har underlag för att sätta betyg (och det har läraren om eleven har läst minst halva kursen - i alla fall som regel) då måste läraren sätta betyg och betyget sätts när kursen slutar.
  Förklaring till varför du inte kan göra som du önskar: om alla elever som vill få högre betyg skulle ha rätt att "tenta av" (göra prövning) eller läsa om kurser på komvux - skulle det innebära en otroligt stor belastning på utb.systemet.
  Du går givetvis fråga på din skola  -- jag är säker på att du får Nej som svar från all personal på din skola, som du ställer den frågan till.

  Undantag (kan beviljas av rektorn): om särskilda omständigheter finns, t.ex eleven var sjukskriven under stor del av kursen (Läkanintyg måste finnas i så fall) - då skulle kanske rektor kunnat bevilja läsa samma kurs nästa år (om schemat så tillåter) eller göra prövning även om eleven redan innan dess kan få godkänt betyg.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga