1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Hampus,
  för att uppfylla kraven för examensbevis från samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet måste man ha betyg i 2 kurser inom ämnet "moderna språk". De 2 kurserna behöver inte vara i samma språk och betygen behöver inte vara godkända, alltså det går ta ut examensbevis med F i båda kurser moderna språk. men det drar så klart ner meritvärde rätt så mycket.
  Just moderna språk 4 ger även + 1.0 meritpoäng (av totalt möjligt meritvärde på 22.5 som högst) vilket är rätt mycket. Och skillnaden mellan F och E i en 100p.kurs är +/minus 0+.4, så om du skulle fått F i franska 4 i ditt exam.bevis eller E i den kursen, skulle det bli rätt stor skillnad, + 1.4 är "vinst" i att ha E i stället för F i mod.språk4.
  Om du inte får betygen i 2 kurser mod.språk får du endast ut ett Studiebevis, och det ger inte grundläggande behörighet till högskolestudier. Studiebevis kan efter gymnasiet kompletteras upp (på komvux) mot examensbevis. På komvux är inte moderna språk obligatoriska kurser. Men reglerna kring meritpoäng är desamma.
  En möjlig lösning är kanske att du försöker hoppa över till t.ex spanska 1, nybörjarkurs i spanska - om du får göra det så pass sent på läsåret och om ditt schema passar in... Egentligen är det för sent att hoppa in i en ny språkkurs så pass sent men pga franksa och spanska hör till samma språkgrupp och har ganska många likheter, så kan det gå (om schemat passar och om läraren i spanska går med på att ta in en ny elev så pass sent på läsåret). Fråga om det på din skola; och i så fall snarast.
  Mod.språk 1 ger inte meritpoäng, men du kan uppfylla kraven för examensbevis. Det är inte obligatoriskt att ha meritpoäng. Jag antar att du har godkänt betyg i franska 3 och med det får + 0.5 meritp.
  Eng 7 ger + 1.0 - mer om meritp. kan du läsa på www.gymnasieGuiden.se/merit

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga