Ebbe

  Hej! Jag är en natur elev som precis börjat andra året, men jag börjar betvivla mitt val och känner för att byta skola och möjligen även linje till teknik men undrar om jag måste gå om ett år om jag inte har möjlighet att byta innan jul lovet pga inga platser på skolan eller linjen jag vill byta till?

  • Anna :

   Är det kursen Biologi 2 du vill slippa? Det är ju Biologi som är den största skillnaden mellan NA och TE. Men du har väl redan läst biologi1 i ettan?

  • : det är en mindre anledning men grejen är att jag behövt flytta för att gå på denna skolan och jag vet inte om jag kommer orka fortsätta med det
  • Anna : Gå prata med kuratorn på din skola (berätta om att du inte tror att du kommer att orka...). Ibland kan kuratorer fixa någon sort undantag. Annars så är det de vanliga reglerna som gäller, tyvärr - läs mitt svar nedan. Och "bottomline" är också det faktum att gymnasieskola är frivillig. Är man klar med grundskolan får man söka jobb. Det finns ingen lag som säger att man måste läsa på gymnasiet. I Sverige får man jobba från det att man fyllt 13 år.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ebbe!
  Jag gissar på att du med "natur" menar NA (fast man kan också mena Naturbruksprogrammet - också förkortas till "natur").
  Den största skillnaden mellan NA och TE är att man på TE inte behöver läsa biologi (biologi kan på TE läsas som valbart ämne). Om du på NA i år1 redan har betyget i biologi1 men vill skippa läsa biologi2, så kan du kanske försöka byta till inriktning inom samma program, alltså till inriktningen NA/sam där du slipper läsa biologi2.
  Förutom biologi, är innehåll i de två programmen ganska likt. Givetvis finns andra skillnader också: på TE läser man mindre Historia än på NA, men om man gick år1 på NA då har man troligtvis redan fått betyg i historia 1b, som är dubbelt så stor kurs som his1a1 vilken läses på TE.
  Genom valbara kurser kan man få mycket likt (kanske t o m identiskt) innehåll i examensbevisen från NA och TE.

  Att byta program på det sätter som du frågar om är tyvärr inte elevens rättighet. Däremot kan du t o m det året du fyller 19 år söka till år1 på vilket program du vill - via gymnasieantagningen (under val- eller omvalsperioden). Om du blir antagen och kan uppvisa många godkända betyg kan du bli uppflyttad till år2 och kanske t o m till år3 (beror på hur upplägget är på det programmet och skolan som du kommer in + exakt vilka kurser som du har godkända betyg i sedan innan).

  Att byta program "kring jul" är i princip omöjligt. Gymnasieskolorna tar inte in nya elever mitt i läsåret. I mycket sällsynta fall kan en elev från samma program och inriktning tas in på en ny skola mitt i läsåret (men det händer mycket sällan). De flesta skol- och programbyten sker på sommaren mellan år1 och 2.

  Allmänt gäller:
  finns det ledig plats och rektor gör bedömning att du kan uppnå kraven för examensbevis är det inte förbjudet för rektorn att ta in dig på skolan när som under läsåret, men i praktiken sker de flesta byten mellan kurserna (i första hand efter årskurs1, innan årskurs2) eller i början av läsåret (under första veckan av läsåret, eller kanske under andra också, men sedan blir det svårare för varje dag som går).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga