1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej! byta till ett nytt gymnasieprogram efter mitten av september är sällan möjligt. De flesta gymnasieskolorna slutar ta in efter 15 sept. och detta även om eleven vill byta från samma program (på en annan skola); alltså även om eleven läst samma kurser på en annan skola, brukar skolorna inte ta in efter 15 sept. Rektor kan vägra ta in nya elever även om ledig plats finns (med motivering av att eleverna har redan genomgått introduktionsveckorna och det blir till nackdel för skolans befintliga elever att ny elev skulle behöva introduceras på nytt).
  Jag tvivlar därför starkt på att det är en realistisk möjlighet att byta program nu, i slutet av september och för varje dag minskar chansen att kunna byta. 

  En realistisk möjlighet för dig är att söka till ett nytt program till år 1 till nästa höst. Och under det här läsåret göra ditt bästa på din nuvarande utbildning.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga