M

  Jag har läst en kurs i moderna språk 1 och sedan har jag tentat av ett annat språk som jag kunde sedan tidigare, alltså inte modersmål, utan också en kurs bland moderna språk 1. Kan jag ersätta det första betyget med det andra?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej M,
  du kanske behöver 2 betyg i moderna språk, t.ex på Samhällsvetenskapsprogrammet ingår 2 st. kurser moderna språk som obligatoriska.
  Prata med SYV på din gymnasieskola. Hen vet på vilket program du läser och vad är kraven på det programmet.

  Allmänt gäller:
  alla betyg eleven får på gymansiet (med få undantag) bör ingå i examensbeviset. Om eleven mot slutet av gymnasiet har betygen i fler än 2500 poäng, bör de överstigande poängen ingå som U (utökat program). Betygen i U-kurser räknas in i elevens jämförelsetal endast i två fall: om en U-kurs krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng.
  Moderna språk 1 krävs inte för särskild behörighet och ger inte meritpoäng, därför skulle betyget i mod.språk1 som en U-kurs inte räknas in.

  • : Tack för det snabba svaret! Jag går på naturvetenskapsprogrammet och jag har tentat av alla tre kurser i det andra moderna språket. Skulle jag då kunna ersätta dessa betyg med mina kurser i moderna språk 1, trots att jag inte har satt ut betyget i moderna språk 1 som utökad kurs från början?
  • Julia : Det blir upp till rektorn på din skola att svara på. Enligt skolverkets rekommendationer bör inte studieplan revideras retroaktivt. Alltså, skolverket rekommenderar att kurserna skrivs in i elevens studieplan innan varje kurs påbörjas. Eleven kan ha önskemål men det är rektorn på skolan som har sista ordet. SYV-en på gymnasiet bör kunna svara om hen fick ansvar för detta beslutet delegerat till sig eller om det ligger fortfarande hos rektorn (kan vara olika på olika skolor). Ytterst är det rektorn som är ansvarig.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga