Kevin
  I min skola har man inget val när man läser Naturvetenskapsprogrammet, man får läsa Bioteknik som programfördjupning. Jag läser även Matte 5 som en tilläggskurs (den ingår inte i programmet) och undrar om jag kan ersätta Bioteknik med Matte 5 redan nu.

  Jag vet att jag kan byta ut Bioteknikbetyget mot Matte 5-betyget efter att jag avslutat båda kurserna. Men jag har nu blivit av med studiebidraget eftersom att jag inte närvarar på Biotekniklektionerna och undrar om jag kan ta bort Bioteknik från min studieplan och ha Matte 5 där istället för att kunna få tillbaka mitt studiebidrag utan att behöva sitta och sova på Biotekniklektionerna.

  2 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV
  Hej Kevin,
  se programplan på NA http://www.gymnasieguiden.se/files/uploads/150122/Programplan_NA.pdf
  att justera din studieplan får du göra med SYV på din skola.
  För att ha rätt till Studiebidrag bör man läsa på heltid.

  Mvh
  Mikael
  Hej igen!

  Enligt reglerna måste det för alla valbara kurser såsom Programfördjupande, Individ.val och utökade kurser - skrivas in i varje elevs Studieplan hur en kurs KOMMER ATT LÄSAS SOM - och detta INNAN KURSEN PÅBÖRJAS.
  Studieplan får inte revideras retroaktivt. Det är reglerna som du kan läsa på Skolverkets hemsida.

  Vi på Fråga SYV känner inte till ang. vilka speciella omständigheter som finns just i ditt fall. Det är rektor som är ytterst ansvarig och kan i vissa fall bevilja undantag "om särskilda skäl föreligger", som det heter.

  Vi råder dig boka tid för samtal med rektor på ditt gymnasieprogram.
  Lycka till med studier och allt annat också!
  Mikael
  • : Tack för svaret, jag har redan pratat med min SYV och hennes svar var att jag inte kunde ersätta Matte 5 med Bioteknik i min studieplan. Jag förstår inte varför jag inte skulle kunna göra det och undrar därför om hon svarade så p.g.a. okunskap eller missförstånd. Det jag undrar är alltså om det är möjligt för en elev som läser Matte 5 som tillvalskurs, att ta bort Biotekniken utan några konstigheter.
  • Anna : Jag kommer nu att skriva ett svar på din kommentar.
  Anna SYV på FrågaSYV
  Hej Kevin!

  Det är omöjligt för oss att svara på frågan varför SYV på din skola svarade på din fråga på ett visst sätt. Det vi kan göra är att förklara hur reglerna ser ut och även förklara vilka praktiska svårigheter kan stå i vägen för ett fritt val av kurser.

  Du fick länk till en fullständig programplan för ditt gymnasieprogram och längst ner ser du programstrukturen ... Valfria kurser är det inom programfördjupningen och Individuellt val, enbart.

  Om du läser inriktning Naturvetenskap, väljer du 400 poäng av dina 2500 poäng. De valbara 400 poäng fördelas så här: 200 p. inom Programfördjupningen + 200 p. inom Individuellt val.
  Individ.val är det mycket fritt - vilka som helst kurser (men det måste finnas en behörig lärare och kursen måste passa in i ditt schemat).
  Vad det gäller PROGRAMFÖRDJUPNINGEN, så är det ENBART från listan av kurser som FÅR läsas som programfördjupande på just ditt program.
  Både Bioteknik & Matte 5 får läsas som Programfördjupande på NA. du behöver 200 poäng minst från listan av Programfördjupande kurser.
  Kan det vara så att du har 100 p. Bioteknik och 100 p. Matematik 5 - att det är din kvot av programfördjupande kurser och du kan därför inte skippa en av dem?

  Om du kan återkomma med svar på vilka kurser du läser som programfördjupande
  och vilka kurser som du läser inom individuellt val?

  Dessutom, finns det en regel som säger att en kurs får inte tas bort från elevens Studieplan efter det att kursen har påbörjats och att alla påbörjade kurser bör betygsättas. Om man önskar läsa en annan kurs än den, som finns i Studieplanen, bör man ansöka om det och få svar INNAN KURSEN PÅBÖRJAS. I annat fall bör man få betyg i kursen. Det är reglerna det.

  Ang. Studiehjälp från CSN, så är det enbart vid heltidsstudier som man har rätt till studiehjälpen och det hjälper tyvärr inte om man under en period läser på MER EN HELTID och under en annan period på mindre än halvtid. CSN avrundar alltid neråt... dvs om man läser mer än heltid, har man rätt till heltidsstudierstöd.
  Om man läser på mindre än heltid (även om det fattas en hundrande del av en procent) - då är det för CSN som om man läser på 75%. Läser man på 74,99% - då är det för CSN som om man läste på 50%. När du blir äldre och får rätt till Studiemedel (om du t.ex. läser på högskola eller på komvux) - har man då rätt att få halva studiemedel för halvtidsstudier och 75% för studier på minst 75%.
  Men gymnasieelever har inte rätt till studiestöd om de läser på deltid. Skolk på 4 timmar per månad bör rapporteras till CSN och man blir avstängd från Studiehjälpen. För att få tillbaka rätten till Studiehjälp bör man ha 100% närvaro under minst en hel månad först.

  Det är reglerna det... så om din kurs i biotektik har påbörjats, kan du inte ta bort den från din studieplan och bör få betyg i den. Reglerna kommer "uppifrån", från Skolverket, skolminister och regeringen. Din SYV, Rektor eller gymnasieskola har ingen möjlighet att ändra på dem och varje skola är skyldig att följa reglerna.

  Det är tråkigt att du inte fick klart för dig hur reglerna ser ut. Varför reglerna ser ut så som de gör kan jag bara gissa... gissar på att det skulle annars bli total kaos, när mängder av elever vill byta "kors och tvärs". Det är, som sagt, bara min gissning.

  Jag hoppas att jag lyckades förklara för dig vad som gäller och jag hoppas också att din situation får en bra lösning! jag kommer personligen hålla tummarna hårt för dig! :)

  Bästa hälsningar
  Anna
  • : Oj, tackar så mycket för ett så långt och utförligt svar! Jag läser Naturvetenskaplig specialisering och Bioteknik som programfördjupning, alla som går natur-natur i min klass har de kursen eftersom vi inte fick välja. Matte 5 är helt enkelt en kurs jag valt till själv, inte individuellt val eller programfördjupning. Jag valde matte 5 eftersom att jag gillar matte, det betyder även att det inte finns den minsta chans att jag någonsin skulle få bättre betyg i Bioteknik än Matte 5. Strax efter att Bioteknik startat fick jag reda på att man kunde byta ut det mot matte 5 EFTER man fått sina betyg om ens matte 5 betyg skulle vara bättre. Därför gick jag till min SYV och frågade om jag kunde ta bort Biotekniken eftersom jag ändå kommer byta ut det betyget mot matte 5 betyget. Hon sa att jag måste läsa Bioteknik. Om det nu är så som du säger att det är nästintill omöjligt att avsluta en påbörjad kurs, så förstår jag varför, men det gör mig väldigt ledsen. Det hade vart en sån stor lättnad att slippa Biotekniken med tanke på att det betyget ändå inte kommer vara med i mina betyg när jag byter ut det mot matte 5 betyget. Finns det verkligen inget sätt en SYV på något sätt kan ta bort Bioteknik på en person i min sits? :'(
  • Anna : Om alla i din klass läser samma "valbar" kurs, måste det betyda att de lagt in en Profil dvs valde åt er. Så får skolan göra men det borde du vetat i så fall redan när du sökte till åk1. I den situationen som du befinner dig nu råder jag dig be att få samtal med rektor på ditt program. Du har rätt att få träffa rektor och framföra din åsikt och be om råd och hjälp. En situation som du beskriver när en kurs "får bytas ut" i efterhand har jag inte hört talas om... det är ngt. väldigt speciellt i så fall. Prata med rektor på ditt program - är mitt råd till dig! Lycka till! Anna
  • Mikael : En kurs som är betygsatt måste finnas med i examensbevis men den kan vara markerad som "utökad" och räknas då med i jämförelsetal bara om den är behörighetsgivande eller ger meritpoäng.
  • : Om man då läser Matte 5 som utökad kurs och Bioteknik som programfördjupning, då kan man väl byta plats på de kurserna om betyget är bättre i matte 5? Så att Bioteknik istället är markerad som utökad och Matte 5 räknas som Programfördjupning. Det var den uppfattningen jag fick från min SYV.
  • Mikael : Jag tror du fick rätt uppfattning men man måste på förhand bestämma hur kursen läses som. Se mitt utökade svar om en stund.
  • Mikael : Förlåt att det dröjde, det kom en sak emellan... men nu har jag postat ett utökat svar, se nedan.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga