1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  På gymnasiets yrkesprogram har alla elever rätt att läsa svenska upp t o m svenska 3 (alt SAS, svenska som andraspråk 3) och engelska 6 - alltså kurser som krävs för Grundläggande behörighet. 
  Vad som menas med "samhällsbehörighet" eller "naturbehörighet" kan vara olika... och olika kurser krävs inför olika utbildningar på högskolenivå (kallas för "Särskild behörighet"). Till exempel kräver läkarprogrammet godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4 som man givetvis kan kalla för "naturbehörighet" om man vill, men det blir extremt svårt att hinna/orka läsa även de kurserna (detta Även om gymnasieskola skulle erbjuda dem) + alla de kurser som krävs för att uppnå kraven för yrkesexamen. I så fall är det bättre att läsa på NA/naturvetenskap - då slipper man i alla fall läsa yrkeskurserna samtidigt som man läser naturvetenskapliga ämnen på högre nivå också. 
  Allmänt gäller: inga kurser som inte obligatorisk ingår i ett gymnasieprogram kan garanteras att få läsa (förutom då att eleverna på yrkesprogrammen har rätt att läsa svenska upp till nivå 3 och eng 6, för grundläggande behörighet). 
  Dock ofta (inte alltid) erbjuds eleverna på yrkesprogrammen läsa matematik 2a, om de vill.

  • Kvinna : Tack får jag ställa en annan fråga som hör till ovan: hur tolkar du följande behörighet; Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2/Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/1b1+1b2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2? Jag tänker främst på Matematik 2a/2b/2c = betyder / (snedstreck) både och eller betyder det eller. Behöver jag läsa både Ma2a/2b/2c, eller jag behöver enbart den ena, t.ex: 2a?
  • Kvinna : Grundläggande behörighet vet jag är gymnasieexamen!:)
  • Milla : Grundläggande behörighet är gymnasieexamen Med godkända betyg i svenska 2,3 och engelska 6. --- angående matematik: man läser En kurs på varje nivå, alltså matematik 2a ELLER 2b eller 2c.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga