Alwa

  Hej! Jag går sista året i gymnasiet och jag kommer inte kunna få en examen när jag går ut. Jag funderar på om man kan få ett studiebevis om man hoppas av gymnasiet innan tredje året är slut. Jag mår väldigt dåligt i min klass och vill där ifrån så fort jag bara kan. Jag går barn och fritid lärling och har med mig kurserna från ettan och halva tvåan.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Alwa!
  Studiebevis kan man få om man läst minst 3 läsår på ett av gymnasiets nationella program men inte uppnådde kraven för examensbevis. Det går inte få ut studiebevis på förhand utan att ha läst i minst 3 år. Om en elev hoppar av gymnasiet får hen ut ett Studieintyg och utdrag från betygskatalogen, alltså ett "papper" som säger att eleven läst under viss tid på gymnasiet och fick de här betygen under den tiden: förteckning över kurser med tillhörande betyg.
  Förslag på vad du kan göra om du inte vill stanna kvar och läsa hela det här läsåret på din nuvarande skola:
  - se om du kan komma in på någon folkhögskola (folkhögskolorna tar in från den terminen under vilken man fyller 18 år);
  - sök jobb och om du får jobbet kan du då "byta från skola till att jobba"; i Sverige får man jobba från det att man fyller 13 år.

  Om studieformen "folkhögskola" kan du läsa på framtid.se/studier/folkhogskola

  Jag vill avråda från att hoppa av gymnasiet om man inte har något annat "färdigt" alternativ. För att då finner man sig utan sysselsättning och utan inkomst, vilket är ju sällan bra. Men om så blir fallet, skriv in dig på AF, arbetsförmedlingen. I bästa fall kan man då komma in i ungdomsgarantin (Jobbgarantin för ungdomar) och efter att ha varit inskriven i minst 90 dagar och aktivt deltagit i de aktiviteter som AF erbjudit kanske man kan även få någon sort liten inkomst, ersättning för deltagande i ungdomsgarantin. Kan inte detaljer kring det alternativet, det får man fråga på AF om - reglerna ändras också... så det som gällde igår kanske inte gäller imorgon. Se info på arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/jobbgarantin-for-ungdomar
  Ännu ett alternativ skulle kunna vara att du försöker byta gymnasieskola eller påbörja ett annat program på din nuvarande gymnasieskola. Vid programbyte från BF är ett rimligt antagande att du måste börja om från årskurs1, på ett nytt program.
  Vid skolbyte - så kanske du kan börja på BF i årskurs 2 (men frågan här är om rektor på en annan skola tar in dig... här finns det några "ekonomiska" problem, för att den nya skolan kan inte ta in dig i år3 pga du inte kan uppfylla kraven för examensbevis mot slutet av det här läsåret, men om den nya skolan tar in dig i år2, då kommer inte din nya skola får någon ersättning för att ge dig utbildning nästa år såvida din hemkommun inte går med på att betala för förlängd studiegång för dig, vilket kan man inte per automatik förvänta sig, utan ansökan görs och rektorn på den nya skolan måste invänta ett svar från din hemkommun (med hemkommunen menas den kommunen där du är folkbokförd)... så det finns ett antal svårigheter här. Och om ingen ledig plats finns på en annan gymnasial utbildning, då kan du inte antas.

  Sista utvägen kan bli sjukskrivning: om du blir sjukskriven (på hel- eller på deltid) så kan du antingen läsa i reducerad omfattning eller inte läsa alls utan ditt "jobb" blir då att ta hand om din hälsa. "Fördelen" här (jämfört med att hoppa av gymnasiet) är att du fortfarande kommer ha rätt till studiehjälpen från CSN och kommer befinna dig "under läkar-tillsyn", och förhoppningsvis får rätt behandling också, så du snarast ska må bättre.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga