Anonym 21 år

  Hej! Jag är 18 år och för år 2001. Jag skulle egentligen ha gått i årskurs 3 på gymnasiet detta läsår (2019/2020) men valde istället att ta ett studieuppehåll. I och med mitt beslut om studieuppehåll så blev jag utskriven från den gymnasieskola jag gick på och är nu inte inskriven någonstans. Nu är det så att jag vill läsa mitt sista år utomlands, på svenska skolan i Paris. Min fråga är om jag fortfarande kan ansöka om ersättning för skolavgiften oavsett om jag i nuläget inte är inskriven på ett gymnasium. Om jag kommer in på den svenska skolan i Paris blir jag ju inskriven på en gymnasieskola, kan det räcka för att få ersättning? Mvh:)

  • Ludmila

   Du kan ansöka om att ta med dig skolpengen om du blir antagen.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  menar du Studiehjälp från CSN, att du får den ersättningen?
  Eller menar du "terminsavgifter" som ska betalas till skolan för att skola ger undervisning?
  Eller både och? Och om att bli "inskriven" i en skola - så är det ju så att du måste söka och komma in, konkurrera om plats, vilket du absolut kan göra och se om du kommer in. Innan du kom in och fick besked ANTAGEN, vet du inte om du får studieplats på skolan.

  Frågor om studiehjälp från CSN besvaras bäst av CSN - så kontakta gärna personal på CSN.

  Du är intresserad av att läsa på Svenska skolan i Paris/ecole-su-doise-de-paris - har du varit i kontakt med skolans personal? Vad fick du för svar?

  Vilket program och inriktning gick du när du läste år1 och 2? Har du många godkända betyg från de två åren?
  Svenska skolan i Paris erbjuder ej alla program, utan endast några, så man ska se om passande program erbjuds på den skolan ("passande" = passar in på den utb., som du tidigare har läst). ang.läsa på en skola utomlands - just nu är det kanske "heldistans"/unvervisning på distans, men till hösten kan det mycket väl bli vanlig undervisning och du måste då befinna dig på skolan och då kommer vi fram till frågor om kostnader: resa dit, boende, andra omkostnader? Hur tänker du ha råd med allt detta? Det blir tyvärr inte helt gratis att läsa utomlands, även om du t.ex inte ska behöva betala terminsavgifter (för själva undervisningen - utan om det skulle täckas av "skolpengen" som du "tar med dig") - alla andra omkostnader kring studier utomlands kommer att gå upp till några tusen kr. i månaden och det går tyvärr inte komma ifrån det.. så det är ngt. man måste ta hänsyn till.

  Vänligen
  ANNA

  • Anonym Hej Anna!
  • Anonym

   Anonym I årskurs 1 och 2 på gymnasiet läste jag linje samhällsvetenskap inriktning samhälle och jag har godkänt i alla betyg från åk 1 och 2. Jag har även varit i kontakt med den svenska skolan i Paris och utifrån min linje, individuella studieplan och kvarstående kurser så skulle det gå bra för mig att läsa mitt sista år i Paris. Jag är medveten om att det blir väldigt dyrt att studera utomlands och det är därför jag vänder mig hit för att fråga:) Det jag undrar mer specifikt är om jag kan få ersättning för skolavgiften med hjälp av skolpeng oavsett om jag i dagsläget inte är inskriven på ett gymnasium. Man skulle kunna säga att jag är ”skollös” och jag undrar därför om jag anses som en student och har rätt till bidrag som andra studenter har. Om vi leker med tanken att jag skulle bli antagen och få en klass i Paris så blir jag ju inskriven på en gymnasieskola, kan jag då vända mig till Stockholms kommuns och få ersättning med hjälp av skolpeng?

  • Mikael Frågan om Skolpeng är det mellan skolan och kommunen, alltså det är inte du som får pengarna, utan de går i så fall direkt till den skolan som ska ge dig undervisning. Allmänt gäller: för att gå på gymnasiet utomlands, så är det fritt för svenska kommuner att neka ta med sig skolpeng (det svaret fick vi från Skolverket) men att vissa kommuner låter eleverna ta med sig skolpeng utomlands, men att det också kan ändras när som - detta pga det är inte obligatoriskt för kommunerna. ... Men nu tänker jag på att det är ju en SVENSK gymnasieskola, som är förlagd utomlands, så kanske är det (förhoppningsvis) så att svenska kommuner måste låta eleverna ta med sig skolpeng... frågan här är vad som väger tyngre: Svensk skola eller Skola utomlands... ? Personal på den svenska skolan i Paris bör veta om de elever som läser nu fick skolpeng med sig - och om alla fick, från olika kommuner, så är det nog så att det är en Svensk skola och skolpeng måste följa med... men om inte alla elever som fick med sig skolpeng - då är det upp till kommunerna att bestämma (och även samma kommun kan ändra sin inställning när som, pga det är frivilligt - och då måste de inte göra det...). Vi på FRåGA SYV är inte jurister och vet därför inte om det är så att alla kommuner måste betala skolpeng pga det är en svensk skola eller om de kan vägra att betala (pga det är en skola utomlands). Så, ställ gärna frågan till Skolverket och till personal på svenska skolan i Paris. Skolan, om den vill ha dig som studerande, borde hjälpa till precis så mycket de kan - och bl.a genom att få fram info som underlättar för dig att kunna bli elev på deras skola. Du får gärna återkomma och berätta vad du fick för svar från Skolverket och från skolan! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga