Hampus

  Hej! Jag undrar om man läser ett basår där man t.ex läser Matematik 3c, om man ej klarar alla kurser på basåret; men matematik 3c är en av de kurser man klarar; kommer denna kurs kunna försvinna? Alltså vad jag menar är att till nästa termin när man söker ett nytt program, där matte 3c är en behörighet kommer jag in då jag har kursen matte 3c på universitetet och har klarat den, men ej de andra kurserna? (Den finns med i mina akademiska poäng i antagning.se)

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Hampus!
  basåren (naturvetenskapliga och tekniska) på högskolor och universitet ger inga akademiska poäng för att det är kurser på "gymnasial nivå", ej på universitetsnivå. Det är lite "lurigt" med basåren; det är de så kallade "för-utbildningar" (mer eller mindre "gymnasiala kurser" som man läser i universitetslokaler under handledning av högskolelärare...). Det "luriga" här är att kurserna behöver inte vara identiska, t.ex en kurs som heter "matematik 3c" på universitetet kan "i stort sett" men inte i alla detaljer motsvara den standardkursen Matematik 3c som ges på gymnasieskolorna.
  Tanken med basåren är att förbereda inför program på samma lärosäte där basåret ges. Kurserna i basåret kan modifieras enligt exakt vilka förkunskaper som krävs inför programmen på samma lärosäte. Det finns inte någon ambition att förbereda inför alla utbildningar på alla lärosäten som för särskild behörighet kräver godkänt betyg i matte 3c.

  Vill man bli "allmänt behörig" till alla de utbildningar som kräver matte 3c är det bättre att läsa den kursen på komvux eller på en folkhögskola eller skaffa sig kunskaper genom självstudier och betyg - genom en prövning. Men det kan inte uteslutas att antagningsgruppen på det lärosäte dig du vill söka gör bedömning att ditt betyg i "matte 3c" från basåret på ett annat lärosäte är OK, alltså ger dig behörighet att söka till den utbildningen du vill komma in på. Den frågan måste du ta med antagningsgruppen på det lärosäte dit du vill komma in på; det är mycket möjligt att du får olika svar från olika lärosäten. Troligtvis vill antagningsgruppen att du skickar in detaljerad info om exakt vad som ingick i basåret som du läste. På basåren kan man ibland läsa kurser som är en blandning av fysik och matematik, t.ex ... men på andra basår kan kurserna vara mer eller mindre exakta kopior av gymnasiala kurser, alltså av standardkurserna (som t.ex gymnasial kurs matematik 3c).

  Om du skaffar dig kunskaper i "matte 3c" på universitets-basåret men antagningsgruppen på ett annat lärosäte inte gör bedömning att du är behörig, kan du försöka få  betyget genom en prövning. Kan dock vara svårt att hitta var man kan göra prövningar. Man kan "förlora" ett helt år pga man ej hittade var man göra en prövning och den utbildning du vill komma in på kanske startar en gång om året (ej varje termin). Det är alltså säkrare att söka till komvux eller till folkhögskolorna. Omdöme från en folkhögskola kommer inte påverka ditt meritvärde som du har på ditt examensbevis men det kan bli svårt att hitta var man kan läsa endast en kurs på en folkhögskola; det är lättare att hitta de allmänna kurser med naturvetenskaplig behörighet.
  Du kan söka till komvux, till många olika folkhögskolor och till basåren på universiteten - samtidigt och se var du kommer in. Blir du antagen på fler än ett ställe, kan du fundera (då) på vilken plats du tackar Ja till. Det är inte heller omöjligt att läsa på universitetet och på komvux, eller på universitetet och på en folkhögskola samtidigt. Finns inga formella förbud mot det men då är det fördelaktigt för dig om komvux-kurser är på kvällstid eller på distans/flex och om folkhögskolekurser är på distans.

  • : Tack för svaret Anna! Men jag förstod inte riktigt ditt svar. Men jag har fått förklarat för mig att det vi har läst i Matte 3c är det exakta man lärt sig i gymnasiet. Men som sagt, det jag undrar över är om denna kurs fortfarande kommer finnas med mig när jag har gått klart utbildningen och söker en ny?
  • Anna :

   Satta betyg gäller tillsvidare. Ditt betyg i matte 3c från universitetsbasåret ger dig inte några högskole (eller akademiska) poäng och den ger dig inte heller "gymnasiebetyg i matematik 3c". Om antagningsgruppen på ett lärosäte dit du söker godkänner ditt matte 3c-betyg från basåret, då är du behörig; om inte - obehörig. Vill du få ett betyg i matte 3c som ger dig allmän behörighet till alla utbildningar som kräver matte 3c, gör prövning i den kursen.
   Om det stämmer att det ni läste är exakt detsamma som ingår i en "vanlig matte 3c-gymnasiekurs" då borde antagningsgrupper på alla lärosäten godkänna det, men det är inte något vi här på FråGA SYV kan lova. Det måste du ta med antagningsgruppen på just det aktuella lärosäte. Du kan också kontakta Antagning.se - t.ex ring på vardagar kl.9-16 på tel.nr 0771-550720
   Du kan alltid i din CV uppge att du har godkänt betyg i Matematik 3c från "det här" universitetet, och det blir inte en felaktig uppgift. Men vad för "praktisk nytta" du kan ha av det betyget, beror på... Kunskaperna är givetvis bra att ha, oavsett var du senare ska studera eller jobba! :)

  • : Okej nu förstod jag! Tack så mycket för svaren!!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga