Alexander 19 år

  Jag börjar i 3an (samhälls-beteende) i höst och har valt Japanska 3 som extraämne, men jag har redan pluggat allt vi ska plugga och ligger långt framför det (ungefär 4 böcker framför). Jag skulle kunna utnyttja den här tiden till något annat som Engelska 7 eller Matte 3, och vill därför veta om jag kan göra ett prov på Japanska 3, sedan göra t.ex. Engelska 7? Och om jag kan det, kan jag få betyg på båda ämnena och räknas det in när jag söker universitet?

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Alexander,

  jättebra att du kan mycket japanska.
  Frågan du ställer är dock inte så lätt att svara på - utifrån de uppgifter som finns i din fråga...
  Jag antar att du vill uppfylla kraven för examensbevis; jag undrar också om det är viktigt för dig att ha studiebidrag från CSN?
  Om en elev "tentar av" ett ämne eller en kurs - då får hen betyg och läser inte det ämne/kursen längre och då kan det fortsättningsvis bli studier på deltid. Det är heltidsstudier som krävs för att gymnasieelev ska ha rätt till studiehjälpen /studiebidrag/ från CSN.
  Ang. om din skola kan ge dig plats på kursen eng7 kan vi inte heller svara. det är en fråga du måste ställa till SYV på din skola. Även om kursen eng7 finns och lektionerna är på de timmar som du kan delta, så kan det vara så många elever i språkgruppen så att de ej får plats i klassrummet (de kan ju inte sitta ovanpå varandra och brandinspektör kommer också ha synpunkter - det brukar stå vid varje lokal - hur många personer som samtidigt får vistas i just det rummet).

  Det är lärarbrist, tyvärr.
  Många vill läsa Moderna språk 3 och 4 och Engelska 7 - bl.a för att de kurser ger meritpoäng.

  Ang. "ett stort prov" - det är Prövning i så fall... Det tar tid för läraren att förbereda och genomföra en prövning. Och sedan är det inte säkert du får högsta betyget på prövningen; jag antar att du vill ha högt betyg, helst A. Det är lättare att få högre betyg om man läser kursen.
  Mitt förslag: kan inte du "sitta på lektioner i Japanska 3 men i praktiken läsa Japanska 4?" Prata med läraren (kanske kan ni prata på japanska... :) - och fråga om du skulle kunna få svårare uppgifter och de facto läsa högre kurs? I så fall borde du få A i Japanska 3 och även ha kunskaper som är högre än den kursen kräver. Kanske kan du t.om få betyg i Japanska 4?

  Du frågar också om betyg på båda ämnena ska räknas in när du söker till universitetet. Vilka betyg som räknas in beror på Hur ditt examensbevis ser ut.
  Om du inte har några extra-kurser (U-kurser, utökat program) - då räknas alla betyg, förutom gymnasiearbete.
  Om du har U-kurser (markerade med "U" i ditt examensbevis) - då räknas alla kurser, som Inte är markerade med "U", förutom gymnasiearbete + av de "U"-kurser räknas de som antingen krävs för Särskild behörighet eller som ger Meritpoäng.

  Hälsningar
  D:

  • Alexander

   Hej Daniel! Jag har redan läst allting som går att läsa på kursen och är långt före, skulle jag sätta mig på nåt skulle jag säga att jag är mer på Japanska 6 eller över. Japanska 1, 2 och 3 är otroligt långsamma och vi använder bara EN bok under hela kursen, jag har gått igenom ungefär 4 andra böcker. Det är omöjligt för mig att få mindre än A.

    

   Jag antar att jag för köra på som du säger och göra svårare uppgifter på lektionerna :< tack! 

  • Julia Elevens rättighet är att göra Prövningar under gymnasietid i 2 fall: om eleven fick F eller om kursen är obligatorisk men undervisning ej kan erbjudas (det är ju lärarbrist också!). ... Med det sagt, så är det inte förbjudet för skolorna att frivilligt erbjuda elever mer än eleverna har rätt till. Men det är frivilligt för skolan att erbjuda; rektors beslut gäller. ... Meritpoäng för moderna språk: det är max 1,5 meritpoäng som man kan få för moderna språk (godkända betyg i mod.språk 3och 4 ger max i merit). Om du på annat sätt ej får max i merit, så är det mycket bra för dig att kunna få betyg även i Japanska 4 och så högt betyg som möjligt både i japanska 3 och 4! Det vinner du mycket på. Läraren kan inte självmant bestämma att du får göra prövningar; men hen kan prata med rektorn och rektorn kan bestämma att du får göra prövningar i japanska 3 och 4; och kanske till och med i japanska 5, 6 och 7 - högre än 7 finns inom inom gymnasiet.
  • Alexander Tack för lite mer information! Det här hjälper jätte mycket, ska fråga läraren om jag kan göra prövningar!
  • Julia bra! lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga