Boden

  Hej! Kan jag höja mitt betyg i moderna språk Franska 3 från gymnasiet, som ingick i min examen, genom att göra en prövning i Persiska 3 moderna språk?

  Om jag gör en prövning i moderna språk Persiska 3, och får ett högre betyg än vad jag fick i Franska 3 på gymnasiet, kan jag då "ersätta" franska betyget och på så sätt öka mitt meritvärde, i och med att båda kurserna är moderna språk steg 3? 

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  svar på din fråga är tyvärr Nej. Du måste höja betyget i samma nivå och i samma språk. Kurserna i examensbeviset är "låsta" och man måste höja betyget i samma kurs (och i samma språk). Och detta gäller även svenska och svenska som andraspråk, alltså om man t.ex har betyget i svenska 1 i sitt examensbevis då måste man höja betyget i just svenska 1 och inte i svenska som andraspråk 1. Men i matematik kan man höja betyget i matte 1a och få det betyget inräknat i stället för betyget i matte 1b eller 1c och på samma sätt på högre nivåer också, t.ex går det bra att få högre betyg i matte 2a även om man i sitt examensbevis har kursen matte 2b eller 2c. På nivå tre i matematik finns endast två kurser: matematik 3b och 3c och man kan höja betyget i "fel kurs" och det går bra, t.ex om du i ditt examensbevis har betyget i matte 3c, kan du göra prövning i matte 3b.
  Men i språk måste det vara samma språk som du höjer betyget i.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Boden : tack för svaret!
  • Milla : Vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga