Beatrice

  Hej! Jag har inte Biologi 1 eller Italienska 1 från mitt slutbetyg i gymnasiet och jag behöver det inte heller för behörighet, räknas det betyget då in i mitt meritvärde om jag läser till dessa på komvux? Jag förstår inte riktigt vilka kurser som räknas in i meritvärdet utöver de jag redan läst på gymnasiet. Finns det kurser utöver de i mitt slutbetyg som kan höja mitt meritvärde eller är det endast prövningar som kan höja min merit? Jag läste någonting om utbyteskurser men förstår inte riktigt vilka kurser det gäller. Sen undrar jag även över vad jämförelsetal innebär och hur det bidrar till meritvärde?

  • Julia :

   Från vilket år är ditt slutbetyg från gymnasiet? Reglerna har ändrats och det spelar roll om ditt slutbetyg är från 2009 eller tidigare; respektive om ditt slutbetyg är från 2010 och senare. Utifrån din ålder gissar jag på att ditt slutbetyg är från 2013, stämmer det? Elever som slutade på gymnasiet, år3, 2014 (och senare) läste mot Examensbevis. Det är stor skillnad mellan slutbetyg och examensbevis. Så, uppge exakt vad dokumentet heter som du fick från gymnasiet och från vilket år är ditt betyg.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  till svenska högskoleutbildningar konkurrerar man med sitt MERITVÄRDE.
  Meritvärde är summan av jämförelsetalet + meritpoängen. Har man inga merit(extra)poäng, blir jämförelsetalet = meritvärdet. Det är inte obligatoriskt att ha meritpoäng. Som reglerna ser ut idag (december 2021) kan man få meritpoäng för engelska 7, moderna språk 3 och 4 och för högre mattekurser.
  Jämförelsetalet är detsamma som "snittbetyget", alltså snittet av de betyg som räknas in.
  Vilka kurser som räknas in i jämförelsetal? Alla kurser från Slutbetyget räknas in.
  Från examensbeviset räknas inte gymnasiearbete in; och om man i sitt examensbevis har U-kurser, så räknas de in endast i 2 fall: om en U-kurs krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng.
  ***
  Vill man komma in på en svensk högskole-/Universitetsutbildning måste man försäkra sig om att man har grundläggande behörighet + alla kurser som krävs för särskild behörighet till just den utbildning som man vill komma in på. Sedan konkurrerar man med sitt meritvärde i betygsgruppen/grupper, och/eller med resultatet från högskoleprovet - i HP-urvalet.

  Du kan boka tid med SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd (rekommenderas!) och då få svar på följande:
  - har du redan nu grundläggande behörighet?
  - har du särskild behörighet?
  - har du max antal meritpoäng? Om du inte har max antal (2.5) meritpoäng, då är det fördelaktigt för dig att läsa kurser som ger meritpoäng. Du kan söka dem på komvux i din hemkommun, men det finns inga garantier på att komma in på komvux-kurserna (om man redan är behörig).

  Om du slutade år3 på gymnasiet året 2014 eller senare, då läste du mot Examensbevis (och inte mot ett Slutbetyg). Om du har examensbevis då kan inte nya kurser räknas in, om de inte finns i ditt examensbevis (undantag: kurser som krävs för behörighet och kurser som ger meritpoäng).
  Om du fick ut Samlat betygsdokument, då måste du göra planering med SYV på komvux - mot examensbevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga