Lina

  Hej, jag har två frågor: 1. Kan jag arbeta inom socialtjänsten med en ekonomie kandidatutbildning? Eventuellt med tillägg av beteendevetenskapliga/andra kurser? Helst inriktat mot barn, ungdomar och problematiska familjer. Behöver jag en socionomutbildning? Även om jag jobbar med ledarskapet? 2. Kan jag med en ekonomie kandidatutbildning senare bli lärare, kombinerat med att ha läst pedagogik? I så fall inom vilka ämnen, förutsatt att jag har arbetslivserfarenhet inom ledarskap (och kanske socialtjänsten om det är möjligt)? Skulle det också vara meriterande att ha arbetat som volontär på Mentor Sverige och Mind (Självmordslinjen)? Vet att varje fall bedöms enskilt så det är kanske svårt att besvara. Tack på förhand!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Lina,

  inom socialtjänsten brukar arbetsgivare kräva att man har mycket god kännedom av Socialtjänstlagen: både vad gäller innehåll, tolkningar och praxis. Och det är på socionomprogrammet som man läser mycket inom Socialtjänstlagen + har en heltermins-praktik, och det är rätt många studieplatser på socionomprogrammen som ges på många olika lärosäten; av den anledning brukar det vara många med socionomexamen som söker tjänster inom socialtjänsten, och vår erfarenhet är att för det mesta (nästan alltid) är det just en person med socionomexamen som anställs inom socialtjänsten. Men alla kan söka jobb inom socialtjänsten. Det finns inom "socionomyrken" endast ett yrke - Kurator inom Hälso- och sjukvården - som kräver legitimation (ändring från 1 juli 2019). De övriga "socionomyrken" är icke-reglerade och arbetsgivare får anställa vem hen tycker passar bäst. Problemet är dock att arbetsgivare i Sverige tycker att det är just socionomer (alltså med examen från socionomprogrammet) som passar att jobba inom Socialtjänsten och även som Kuratorer, bl.a som Skolkuratorer.

  ang.bli Lärare
  Ekonomikurser erbjuds/undervisas i på gymnasiet. Gymnasielärare brukar i Sverige ha behörighet att undervisa i 2 ämnen. Beroende på exakt vilka kurser som ingick i din ekonomiutbildning på högskolenivå, kanske du är mer lämplig att undervisa i vissa av de "ekonomikurserna" än i andra - på gymnasiet. Du kan söka jobb som obehörig lärare. Jobbar man i några år som lärare, kan man ofta få hjälp att få behörighet (lärarlegitimation).
  Vänd dig gärna till studievägledare på lärarhögskolorna och till skolverkets avdelning för lärarlegitimationer.

  Hänvisningar/lästips:
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/EK/programplan/Programplan_EK
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/EK
  info på Skolverkets webbplats om ämnet Företagsekonomi på gymnasiet
  framtid.se/yrke/amnaslarare
  framtid.se/yrke/socionomyrken

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga