1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV
  Hej!
  Är det den här utbildningen http://www.slu.se/lantmastare du vill komma in på?
  Det är en högskoleutbildning och till alla högskoleutbildningar måste man alltid ha Grundläggande behörighet. Frågan är om du har Grundläggande behörighet eller måste komplettera för den.

  Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15 (Ma B + ShA + Nk B. NkB kan ersättas av FyA+KeA+BiA alternativt naturbruksprogrammets kurser Ekologi, Växt och djurliv samt kretslopp).

  Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet
  • Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ
  • Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
  • Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
  • Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
  • Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1 eller Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

  Ang. yrkeserfarenhet finns info på http://www.slu.se/sv/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/relevant-yrkeserfarenhet/#lantmastarprogrammet och där nämns det att det finns flera olika sätt att uppnå yrkesbehörighet på men att den kortaste tiden är 12 månader. Du skriver att du har 6 mån.
  Om du inte har läst på eftergymnasial nivå ännu, då är det minst 18 mån arbetslivserfarenhet som är minimikravet (ihop med jordbrukskurserna på gymnasiet) - alternativ nr.2 på länken ovan.

  Jag råder dig försöka skaffa dig mer yrkeserfarenhet och boka nu, snarast, tid hos SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Ta med dig dina gymnasiala betyg och ni kan tillsammans med SYV gå igenom dina betyg och se om du har
  1. Grundläggande behörighet
  2. Särskild behörighet till just Lantmästare
  3. hur mycket yrkeserfarenhet som krävs just i ditt fall /med dina betyg/.

  Du kan då - i fall något saknas - försöka komplettera på deltid på komvux samtidigt som du arbetar. På så sätt uppnår du snarast behörighet till utbildningen som du vill läsa.

  Hälsningar
  Mikael SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga