toto

  Hej! Om jag till hösten söker till apotekarprogrammet och inte får komma in. Kan jag i så fall komma in i receptarieprogrammet och byta andra terminen till apotekarprogrammet då antagningspoängen brukar vara lägre?

  • Jelena : Det kan bli svårt p g a många vill byta på det sättet och det kanske inte ens uppstår ngn ledig plats...
  • Ludmila : Läs min kommentar till Mikaels svar. OBS! det kan vara olika på Olika lärosäten där apotekarprogrammet ges. Bra därför om du frågar på alla de orter där programmet ges.
  • : Efter receptarieprogrammet kan man söka till Master i farmací och bli apotekare "den vägen". Att på förhand planera "hoppa in" i ett program är en mycket osäker väg att gå... Det görs ofta "överintag" alltså fler antas till termin 1 på programmet än det egentligen finns platser (detta med tanke på att några kanske hoppar av...) och då blir det så att Även vid Avhopp, så kan ingen ny person tas in. De få platser som uppstår blir ofta mycket konkurrens om. ... Ännu en fundering: alla som kommer in på en utbildning blir ju tyvärr Inte klara och tar examen. Att Komma in är bara första steget. Studierna på apotekarprogrammet är tuffa. Man ska vara duktig inom naturvet.ämnena. det finns tyvärr rätt många exempel på studerande som kämpar - gör omtentorna - och studierna tar mycket lång tid för dem, men då blir de kanske ändå inte färdiga och kan inte ta examen. Bara viljan räcker kanske inte hela vägen... man måste också vara begåvad (ha lätt för) inom just det område dit man satsar att gå Högre studier inom.

  2 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej! Om du inte kommer in på apotekarprogrammet men kommer in på receptarieprogrammet- läs receptarieprogrammet och under tiden se om du skulle kunna byta men chanserna är små, precis som J.skrev i kommentaren till din fråga. 
  Men med receptarieexamen kan man komma in på master i farmaci och på så sätt kunna bli apotekare.

  • toto : Tack för svaret! Men om vi säger att det är många som vill byta. Vem har det största sannolikheten av de som vill byta att komma in i utbildningen?
  • Mikael : Fråga studievägledare på det aktuella programmet .
  • Ludmila : Jag fick nu svar från studievägledare på apotekarprogrammet på Göteborgs Universitet, som lyder"... på Göteborgs universitet kan man inte byta från receptarieprogrammet till apotekarprogrammet, dvs man kan inte ansöka till senare del av apotekarprogrammet från receptarieprogrammet. Man kan inte heller komplettera för apotekarexamen efter avslutade tre år på receptarieprogrammet. Jag har förstått att det är möjligt på andra lärosäten men för mer information om det hänvisar jag till UmU och UU. En möjlighet är dock att läsa kemikurserna som ges termin 1 på apotekarprogrammet som fristående kurser här på GU. Om man fått godkänt på dem kan man söka till senare del av program, termin 2, på apotekarprogrammet. Observera dock att man måste uppfylla både den grundläggande och särskilda behörigheten till apotekarprogrammet. För mer information om ansökan till senare del av program, se information på Studentportalen: https://studentportal.gu.se/minastudier/apotekarprogrammet/ansokningar-och-blanketter-?skipSSOCheck=true "
  • toto : Tack för er som svarar
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Jag håller med de svar och kommentarer som du redan fick.
  Apotekarprogrammet ges i Sverige på flera lärosäten - se listan på studera.nu/jamfor-utbildning/?q=apotekarprogrammet och upplägg behöver inte vara identisk på de olika lärosätena, även om studierna på programmet (oavsett lärosäte) leder ändå till samma examen - Apotekarexamen.
  Du kan se om ansökan till "senare del av programmet" finns på de olika lärosätena. Men den öppnas endast om ngn ledig plats uppstår. Vilka kriterier det är för att kunna antas till Senare del av programmet - kan vara olika på olika lärosäten. Finns ingen som helst garanti att kunna komma in (hoppa in) i programmet.
  Jag har tillfrågat en sakkunnig och hen sa bl.a att hen tycker att de som inte genom konkurrens kommer in på apotekarprogrammet kan med fördel satsa på ngn annan utbildning. Hen menar att det finns exempel på folk som "hoppade in" pga ledig plats uppstod - t.ex när de klarade kurserna i kemi som ges under första terminen på apotekarprogrammet (de klarade de kemikurserna som fristående kurser) - men sedan blev det "inte så bra": de kunde inte hålla med i det tempot som studierna går på apotekarprogrammet, gjorde många omtentor och ej fick fortsätta på programmet... så den erfarenhet hen har av "inhopp" är "inte så bra".

  Själv tänker jag så här: att om en person "kom nästan" in- alltså var reserv nr. 1 till 5 kanske - alltså meritvärdet var Nästan så högt att hen skulle med lite mer tur komma in - då är det läge att satsa på att försöka hoppa in, men om man t.ex med "nöd" kommer in på Receptarieprogrammet (från RESERV och med rätt så mycket tur) - då kanske det stämmer som den sakkunnige säger att man TYVÄRR INTE är "lämpad" att gå en tuff naturvetenskaplig utbildning. Alla vi har våra begåvningar på "olika områden" - och det är inte alla som kan klara av studier på apotekarprogrammet (eller läkar- eller tandläkarprogrammet).

  Nu vet jag ju inget om dig och dina starka sidor... Jag bara rent allmänt "filosoferar" kring vad som är "bra" och "mindre bra" att satsa på.
  "Missförstå mig rätt"! :)

  Vänligen och oavsett vad du bestämmer dig för att göra - LYCKA TILL!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga