1 Svar

  Daniel SYV

  Hej, Mikael!

  Svar på din fråga beror på flera olika saker. Du skriver "mitt program är naturvetenskap" och jag ser att du är 20 år, men jag vet ändå inte om du läser på gymnasiet eller på komvux. Troligtvis måste du läsa matte 2c och sedan också 3c - som båda bör ingå i ditt examensbevis, men sedan (när du redan har fått ditt exam.bevis) kan du läsa eller göra prövningar i matte 2a och 3b och de kursernas betyg kommer räknas in i ditt jämförelsetal (men endast som Komplettering - alltså, med det högre meritvärde kommer du prövas i BII, kompletteringsgruppen - vid ansökan till högskola-universitet).
  ***
  Om du inte tidigare läst matte 2 och läser mot examen från naturvet.programmet då är det matte 2c och 3c som bör ingå. Men, konstigt nog, om eleven redan har betyg i t.ex matte 2a, kan rektor i så fall fatta beslut om att den kursen får ingå i exam.bevis från naturvet.programmet - detta för att förhindra "omläsning" (alltså för att eleven ej ska läsa för lång tid "i onödan"). Men om du inte redan har betyget i matte 2a (eller 2b) då läser du matte 2c, eftersom det är rätt kurs i NA-programmet.

  Allmän undran: om man har svårt för matte, varför välja då läsa naturvetenskapsprogrammet? För de flesta högre utbildningar inom naturvetenskap krävs det godkänt betyg i matte 4 sen. Alltså, för att bli behörig inför läkar-, tandläkar- eller högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogrammet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga