David
  Jag läser årskurs 3 på teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling.

  Jag har med godkännande från min lärare beslutat att hoppa av kursen Design 2 som är en av inriktningkurserna jag läser nu i 3an.

  Min fråga är kan jag läsa den kursen på komvux efter att jag tagit studenten? Jag bor i Norrköping och vad jag kan se finns den inte med på komvux Norrköpings hemsida som en kurs man kan läsa.

  Kan jag läsa någon annan kurs istället för den på komvux?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej David!
  om du vill på komvux komplettera upp till examensbevis och en kurs du vill läsa inte erbjuds av komvux i den kommunen där du är folkbokförd, kan du med störst sannolikhet "ersätta" den kursen med en annan lika stor kurs - du måste hur som helst få möjlighet att läsa kurser (på komvux) som gör dig möjlighet att uppnå kraven och få ut examensbevis. Du gör planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux.
  Angående "hoppa av en kurs" i slutet av årskurs 3 - det är nu endast några få veckor kvar tills läsårets slut. Om du hoppar av en kurs riskerar du förlora studiebidraget för resterande del av läsåret pga endast heltidsstudier (på gymnasiet) ger rätt till studiehjälpen från CSN. Det kan därför vara mycket mer fördelaktigt för dig att fortsätta delta i kursen, även om du riskerar få F som betyg. Betyget (t.ex F eller E) kan eleven annars få även om hen hoppade av kursen, efter det att halva kursen har gått (detta pga då har läraren oftast underlag för att sätta betyg och om det finns, bör läraren sätta ett betyg; F är också ett betyg).
  Om din folkbokföringskommun är Norrköping, kan info (nedan) bli till hjälp för dig:
  komvux.norrkoping.se - vuxenutbildningens webbplats
  open24.ist-asp.com/norrkoping/vux - info om ansökningsperioder, kursutbud mm
  norrkoping.se/vagledning - vägledningscentrum i Norrköping.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga