Rono

  Hej jag läser på Komvux nu efter att jag ej är godkänd i en del betyg från gymnasiet. Jag gick på naturvetenskapsprogrammet och ska läsa inriktning inom naturvetenskap och teknik. Jag har godkänt i Biologi 1, 2 och kemi 1 Svenska 1, 2, 3 Mat 1c, 2c, 3c Engelska 5, 6 Religionskunskap Samhällskunskap Moderna språk steg 3, modersmål 1, 2 & modersmål aktiv tvåspråklighet Filosofi, Historia, Psykologi, (sammanlagt 1850 poäng) Jag vill söka till ämneslärarprogrammet inom gymnasiet och behöver läsa 550 poäng nu på komvux för att fylla ut alla poäng till en examen. DÅ tänker jag läsa, Fysik 1 (150p) och Gymnasiearbete (100p) och engelska 7. Sen undrar jag om jag kan läsa historia 2och entreprenörskap? får jag alla inriktade naturämnen så det blir en gymnasieexamen inom naturvetenskap och teknik? och jag är orolig över fysiken hur den kommer att gå, kan jag lägga till en annan kurs istället? Eller måste jag ta bort en 50 poäng kurs och läsa två 100 p kurser för att fylla ut 2400 poäng? får jag alla inriktade naturämnen så det blir en gymnasieexamen inom naturvetenskap och teknik?

  • Mikael : Vad är särskild behörighet till det ämneslärprogrammet som du vill komma in på?
  • : Jag tänker mig ämneslärarprogrammet inom svenska och religion och vet att en naturvetenskaplig inriktning inte behövs till det, men jag har ändå påbörjat komvuxrbetet inom naturvetenskap och är snart klar, dessutom läser jag redan nu fysik 1a. men jag e osäker om jag inte klarar det (för jag har alla kurser jag ska ha för att bli behörig men inte en examen). Om jag då läser entreprenörskap, engelska 7, historia 2 och en till 100p kurs, då får jag 50 poäng som inte är med i examen, kan det utgöra F:et i fysiken istället?
  • Julia : Oavsett vad vi här på FRåGA SYV säger så blir det upp till rektor på komvux i den kommunen där du är folkbokförd att bestämma vilka kurser som får ingå i ditt examensbevis. Det som är generellt bestämt, alltså gäller för alla examensbevis från Komvux är att man får ta in max 150 F-poäng in i examen. Du kan därför ta in F i fysik1a som är en 150p.kurs in i komvuxexamen. Men då måste du ha alla andra kurser med godkända betyg, alltså minst 2250poäng godkända kurser. Ang.temat för komvuxarbetet så kan det inte uteslutas att komvuxarbete inom naturvetenskap kan ingå i examen från samhälle-humaniora. Med förändringar som trädde i kraft från 1 juli 2021 är det inte reglerat att komvux-examen måste innehålla gymnasie- eller komvuxarbete inom just rätt kunskapsområde (det är i alla fall så skolverket har förklarat för oss för ett litet tag sedan). Du kan därför troligtvis ta in komvuxarbete inom naturvetenskap i examen från samhälle-humaniora (om du vill undvika ta in betyget i fysik1a in i examensbevis). För detaljerna kring vilka kurser som bör/kan/skall ingå i ditt examensbevis måste du vända dig till personal på komvux, där du ska få ut examensbeviset.

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Rono!
  du kommer läsa/göra komvuxarbete och inte gymnasiearbete. Det har skett en del ändringar vad gäller ta ut examensbevis från komvux (som trädde i kraft 1 juli 2021). Komvuxarbete är en kurs á 100poäng (samma storlek på kursen som gymnasiearbete).
  Du skriver inte vilka undervisningsämnen du vill ha när du blir lärare? Detta frågar jag för att det är smart att ta in alla kurser som du behöver för särskild behörighet in i komvux-examen, och vilka kurser du behöver för särskild behörighet beror på vilka undervisningsämnen du vill ha i din lärarexamen.
  Vidare tänker jag så här: om du inte vill bli lärare i fysik, då behöver du inte ha godkända betyg i fysik på gymnasienivå. Och det ställs inte några krav på att examen som du kommer ta ut från komvux måste bli just från naturvetenskapsprogrammet  eller från "naturvetenskap-teknik". Du kan kanske göra planering mot komvux-examen från "samhälle-humaniora" där du inte behöver fysikkursen med. Du har redan 300 godkända poäng inom naturvetenskapliga ämnen (Biologi 1, 2 och kemi 1).
  En möjlig lösning är att du tar med F i fysik1a (150 poäng) in i komvux-examen. Man få ha 150p.F in i komvux-examen. Om du redan har F i fysik1a från gymnasiet, kan du ta in det betyget i komvux-examen. Om du inte har ngt betyg i fysik1a alls, så kan du läsa den kursen och om du får F så kan du ta in det betyget in i komvux-examen.
  ***
  Om du vill undvika fysik-kursen i ditt examensbevis, då måste examen bli från ett annat område än "naturvetenskap-teknik". Du kan i så fall läsa eller göra prövning i kursen Naturkunskap 1b, 100poäng, men då får du troligtvis inte i samma examensbevis ha kurserna i ämnen kemi och biologi (för att det blir en "överlappning" i innehåll). Bedömning angående det blir upp till rektor på komvux att göra. "I värsta fall" kan du inte ta in kemi och biologi-kurserna in i komvux-examen och behöver i så fall "ersätta" även de poängen med nya kurser.
  ***
  Du kan i och för sig chansa och söka kurser som om du läser mot examensbevis i samhälle-humaniora: sök i så fall läsa Naturkunskap 1b. Resterande kurser upp till totalt 2400p., inkl. komvux-arbete, blir enligt min mening rätt fritt vilka du kan ta in. Om rektor på komvux gör bedömning att "överlappningen" är inte så stor, och du kan ta in både kemi1, biologi 1 och 2 och naturkunskap 1b in i ditt examensbevis då får du kortare studietid innan du kan ta ut examensbevis från komvux.
  OBS! oavsett vad någon annan säger blir det upp till komvux i din kommun (yttersta ansvar är det rektorn som har) att bestämma vilka kurser som får ingå i ditt examensbevis. Visst finns det "generella ramar" och regler men i det fallet du beskriver måste en tolkning göras (det är lite av en "gråzon"). I den situationen du beskriver skulle jag inte bli förvånad om komvux i olika kommuner kom till olika slutsatser. Prata med SYV på komvux. Utgå ifrån vilka kurser du behöver för särskild behörighet till lärarutbildningen, t.ex om du vill läsa mot att bli mattelärare, behöver du godkänt betyg i matematik 4 och om du vill bli samhällsvetenskapslärare då behöver du godkänt betyg i samhällskunskap 2. Vill du bli idrottslärare, behöver du godkänt betyg i Idrott och hälsa 1 (och även kanske - beror på lärosätet - i Idrott 2).
  Det som är bra är att godkända betyg i kurserna försvinner inte, även om du inte får med de kurserna in i ditt examensbevis. Satta betyg gäller tillsvidare och kan användas senare - både för att bekräfta behörighet, nämnas i CV mm.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga